Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 3 Października 2011

Pismo H. Górnej, podwładnej Małgorzaty Głuchowskiej w sekcji pianistycznej jest próbą rozgrywania prowokacji jako konfliktu personalnego.

Pismo H. Górnej, członkini sekcji pianistycznej do Małgorzaty Głuchowskiej, kierownik sekcji pianistycznej
Pismo H. Górnej, członkini sekcji pianistycznej do Małgorzaty Głuchowskiej, kierownik sekcji pianistycznej, 3 października 2011