Categories
Blog-PL

Wykluczenie w USA 1920

Komentarz do artykułu US plans to exclude immigrants w The Times z 8 grudnia 1920, przedrukowanego 100 lat później w wydaniu z 8 grudnia 2020. Artykuł nie wspomina o wykluczeniu czarnoskórych obywateli USA. Wersja angielska: Exclusion in 1920 United States.


Lech S Borkowski comment The Times 8 December 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 8 grudnia 2020

Myślę, że ciekawe jest w tym kontekście przypomnienie czytelnikom sytuacji np. czarnoskórych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Polecam lekturę “Black on Red: My Forty Four Years Inside the Soviet Union” autorstwa Roberta Robinsona.

“Autor, ślusarz narzędziowy, w 1930 roku przyjął roczny kontrakt na pracę w Związku Radzieckim i żył tam wbrew swojej woli przez następne czterdzieści cztery lata”

Robert Robinson był dobrze wykwalifikowanym technikiem, ale z powodu rasizmu nie mógł liczyć na otrzymanie pracy w USA. Był człowiekiem o wielkiej uczciwości osobistej. Książka jest bardzo interesująca.

Z powodu wcześniejszego niewolnictwa Stany Zjednoczone miały swój ogromny problem rasowy. Wielka Brytania i inne europejskie mocarstwa miały swoje kolonie. Duża liczba ludzi w Europie popierała ideologie totalitarne. Dość często osoby dyskryminowane w jednym obszarze wspierały terror innego państwa.

@LechSBorkowski

Categories
Blog-PL

Sowietyzacja Europy

Pierwszy z moich dwóch komentarzy do artykułu Taiwan academics told to identify as Chinese in journal, “Redakcja czasopisma naukowego zażądała, by naukowcy z Tajwanu wskazali Chiny jako kraj zamieszkania”, Charlie Parker, The Times, 10 października 2020. Wersja angielska: Sovietization of Europe.


Lech S Borkowski comment The Times 10 October 2020
Lech Borkowski, komentarz w The Times, 10 października 2020.

“Its position has prompted outrage from leading academics in Britain, who have demanded that Springer Nature stop partnering with journals that operate under rules set by authoritarian regimes.”

“Stanowisko redakcji wywołało oburzenie czołowych naukowców w Wielkiej Brytanii, którzy zażądali od redakcji Springer Nature zerwania umów partnerskich z redakcjami czasopism działającymi według reguł ustalonych przez reżimy totalitarne.”

Kiedy moja żona i ja wysłaliśmy alarmujące listy do Komisji Europejskiej i do Parlamentu Europejskiego informujące o metodach eliminowania nas z pracy i zabijania nas jako istot społecznych, adresaci naszej korespondencji nie wystąpili z protestami.

Władze polskie wyrzuciły pianistkę, nauczyciela fortepianu Małgorzatę Głuchowską z pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze w 2015, oskarżając ją o coś w rodzaju ‘nieprawidłowego myślenia’. Była najlepszym nauczycielem fortepianu tej szkoły. Jest moją żoną.

16 listopada 2015 władze wystąpiły z potępieniem mojej żony:

“Aktualnie można mówić o zaburzeniach dotyczących zarówno formalnej, jak i treściowej strony procesów myślowych.”

Zapewne o takich ‘zaburzeniach myśli’ mówił Nikita Khrushchev w 1959:

“Czy mogą istnieć choroby, zaburzenia umysłowe wśród niektórych osób w społeczeństwie komunistycznym? Wygląda na to, że tak.”

Parlament Europejski nie zareagował. Sowietyzacja Europy jest faktem.

@LechSBorkowski