Wykluczenie w USA 1920

Komentarz do artykułu US plans to exclude immigrants w The Times z 8 grudnia 1920, przedrukowanego 100 lat później w wydaniu z 8 grudnia 2020. Artykuł nie wspomina o wykluczeniu czarnoskórych obywateli USA. Wersja angielska: Exclusion in 1920 United States. Myślę, że ciekawe jest w tym kontekście przypomnienie czytelnikom sytuacji np. czarnoskórych Amerykanów w Stanach … Read more

Sowietyzacja Europy

Pierwszy z moich dwóch komentarzy do artykułu Taiwan academics told to identify as Chinese in journal, “Redakcja czasopisma naukowego zażądała, by naukowcy z Tajwanu wskazali Chiny jako kraj zamieszkania”, Charlie Parker, The Times, 10 października 2020. Wersja angielska: Sovietization of Europe. “Its position has prompted outrage from leading academics in Britain, who have demanded that … Read more