Categories
Blog-PL

Sowietyzacja Europy

Pierwszy z moich dwóch komentarzy do artykułu Taiwan academics told to identify as Chinese in journal, “Redakcja czasopisma naukowego zażądała, by naukowcy z Tajwanu wskazali Chiny jako kraj zamieszkania”, Charlie Parker, The Times, 10 października 2020. Wersja angielska: Sovietization of Europe.


Lech S Borkowski comment The Times 10 October 2020
Lech Borkowski, komentarz w The Times, 10 października 2020.

“Its position has prompted outrage from leading academics in Britain, who have demanded that Springer Nature stop partnering with journals that operate under rules set by authoritarian regimes.”

“Stanowisko redakcji wywołało oburzenie czołowych naukowców w Wielkiej Brytanii, którzy zażądali od redakcji Springer Nature zerwania umów partnerskich z redakcjami czasopism działającymi według reguł ustalonych przez reżimy totalitarne.”

Kiedy moja żona i ja wysłaliśmy alarmujące listy do Komisji Europejskiej i do Parlamentu Europejskiego informujące o metodach eliminowania nas z pracy i zabijania nas jako istot społecznych, adresaci naszej korespondencji nie wystąpili z protestami.

Władze polskie wyrzuciły pianistkę, nauczyciela fortepianu Małgorzatę Głuchowską z pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze w 2015, oskarżając ją o coś w rodzaju ‘nieprawidłowego myślenia’. Była najlepszym nauczycielem fortepianu tej szkoły. Jest moją żoną.

16 listopada 2015 władze wystąpiły z potępieniem mojej żony:

“Aktualnie można mówić o zaburzeniach dotyczących zarówno formalnej, jak i treściowej strony procesów myślowych.”

Zapewne o takich ‘zaburzeniach myśli’ mówił Nikita Khrushchev w 1959:

“Czy mogą istnieć choroby, zaburzenia umysłowe wśród niektórych osób w społeczeństwie komunistycznym? Wygląda na to, że tak.”

Parlament Europejski nie zareagował. Sowietyzacja Europy jest faktem.

@LechSBorkowski