Categories
Blog-PL

Wykluczenie w USA 1920

Komentarz do artykułu US plans to exclude immigrants w The Times z 8 grudnia 1920, przedrukowanego 100 lat później w wydaniu z 8 grudnia 2020. Artykuł nie wspomina o wykluczeniu czarnoskórych obywateli USA. Wersja angielska: Exclusion in 1920 United States.


Lech S Borkowski comment The Times 8 December 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 8 grudnia 2020

Myślę, że ciekawe jest w tym kontekście przypomnienie czytelnikom sytuacji np. czarnoskórych Amerykanów w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Polecam lekturę “Black on Red: My Forty Four Years Inside the Soviet Union” autorstwa Roberta Robinsona.

“Autor, ślusarz narzędziowy, w 1930 roku przyjął roczny kontrakt na pracę w Związku Radzieckim i żył tam wbrew swojej woli przez następne czterdzieści cztery lata”

Robert Robinson był dobrze wykwalifikowanym technikiem, ale z powodu rasizmu nie mógł liczyć na otrzymanie pracy w USA. Był człowiekiem o wielkiej uczciwości osobistej. Książka jest bardzo interesująca.

Z powodu wcześniejszego niewolnictwa Stany Zjednoczone miały swój ogromny problem rasowy. Wielka Brytania i inne europejskie mocarstwa miały swoje kolonie. Duża liczba ludzi w Europie popierała ideologie totalitarne. Dość często osoby dyskryminowane w jednym obszarze wspierały terror innego państwa.

@LechSBorkowski