Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 14 Września 2011

Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej rozpoczynające serię prowokacji. Określenia umieszczone pod jej nazwiskiem miały podwyższyć rangę zawodową jej osoby. Górna miała uprawnienia do nauczania tylko w szkole muzycznej pierwszego stopnia, czyli w podstawowej szkole muzycznej. Nie miała kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć w szkole II stopnia, czyli w średniej szkole muzycznej. Tytuł nauczyciela dyplomowanego również … Continue reading Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 14 Września 2011