Pismo H. Górnej do Małgorzaty Głuchowskiej 3 Października 2011

Pismo H. Górnej, podwładnej Małgorzaty Głuchowskiej w sekcji pianistycznej jest próbą rozgrywania prowokacji jako konfliktu personalnego.