1963

25 września 1963, Lista powołanych na stanowiska profesorów