1948

1948-12-16 Trybuna Ludu, nr 1

1948-12-18 Trybuna Ludu, nr 3, żona Feliksa Dzierżyńskiego

1948-12-21 Komitet Centralny PZPR

1948-12-21 Biuro Polityczne PZPR

1948-12-21 Sekretarze Komitetu Centralnego PZPR

1948-12-21 Sekretariat KC PZPR

1948-12-21 Biuro Organizacyjne KC PZPR

1948-12-21 Centralna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR

1948-12-21 Zastępcy Członków Komitetu Centralnego PZPR

1948-12-21 Komisja Rewizyjna PZPR