Bolesław Borkowski Dokument Obozowy 20 Września 1954

Dokument obozowy Bolesława Borkowskiego, skazanego przez Trybunał Wojenny NKWD na podstawie artykułów 80 i 91 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) w procesie od 7 do 9 czerwca 1945, który odbył się w Brześciu nad Bugiem. Bolesław zdezerterował 13 stycznia 1945 łącznie z całą kompanią przed złożeniem przysięgi. Jego oddział, w którym znajdował się także Józef Franczak, prawdopodobnie był przyporządkowany 10 Dywizji Piechoty, której przysięga została złożona 14 stycznia 1945 w Rzeszowie.

Bolesław Borkowski urodził się 1 stycznia 1920 we wsi Krejwańce w powiecie Oszmiana.

Bolesław Borkowski 20 Września 1954, Związek Radziecki, dokument obozowy. Skazany przez Trybunał Wojenny NKWD w dniach od 7 do 9 czerwca 1945.
Bolesław Borkowski 20 Września 1954, pierwsza strona dokumentu obozowego wydanego w Związku Radzieckim. Skazany przez Trybunał Wojenny NKWD w dniach od 7 do 9 czerwca 1945.

Władze komunistyczne w Polsce kontynuowały represje wobec rodziny Bolesława. Lech Stanisław Borkowski, syn Bolesława, ur. 1963 w Kętrzynie, został objęty programem represji. W 1997 Lech zawarł związek małżeński z Małgorzatą Głuchowską. Od tego czasu programem represji objęta została również Małgorzata.

Lech S. Borkowski

English version