List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 25 Kwietnia 2016

Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha S Borkowskiego do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro 25 kwietnia 2016, strona 1
Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha S Borkowskiego do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro 25 kwietnia 2016, strona 1
Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha S Borkowskiego do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro 25 kwietnia 2016, strona 2
Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha S Borkowskiego do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro 25 kwietnia 2016, strona 2

Małgorzata Głuchowska
dr hab. Lech Borkowski
[…]
Zielona Góra

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Zielona Góra, 25 kwietnia 2016

Szanowny Panie Prokuratorze,

Zostaliśmy oboje równocześnie pozbawieni pracy z powodów politycznych jesienią 2015, po wielu latach prześladowań i różnego rodzaju prowokacji. Zastosowano metody typowo komunistyczne. W państwie-obozie, w którym nadal obowiązuje prawo komunistyczne, jak i komunistyczne metody fałszowania rzeczywistości, jego funkcjonariusze wszelkimi sposobami usiłują blokować i sabotować pracę i inne aspekty życia jednostek prześladowanych.

Środowiska nauki i kultury decydują o obliczu państwa. Prześladowanie osób sprzeciwiających się fałszowaniu historii i dzisiejszej rzeczywistości dobitnie świadczy o jego charakterze przestępczym. W działalności tej czynny udział bierze policja i prokuratura, chroniąc przestępców.

Polska nie jest ani państwem wolnym, ani suwerennym. Jej narracja publiczna pozostaje służebna wobec Rosji. Metody, które zastosowano przeciwko nam, wywodzą się ze Związku Radzieckiego. Warto zwrócić uwagę na pismo prokuratora W. Nowaka z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, datowane na 12 kwietnia 2016. Jest ono doskonałym przykładem metod komunistycznych, nazywanych czasem metodami stalinowskimi. Polecamy lekturę książki „Stalinist Confessions” Igala Halfina (University of Pittsburgh Press, 2009), poświęconej metodologii terroru w Związku Radzieckim lat trzydziestych dwudziestego stulecia.

Dzisiejsza metodologia fałszowania postępowania prokuratorskiego w Polsce jest wzorowana na metodologii sowieckiej. Jak wynika ze zgromadzonego przez nas materiału, jest to rutynowa metoda stosowana także przez funkcjonariuszy ministerstw, uniwersytetów, szkół i innych instytucji publicznych.

NKWD ma w Polsce swoich następców. Nie przypadkiem obowiązuje nadal komunistyczny Kodeks Pracy z 1974 roku. Jego wprowadzenie miało na celu usprawnienie procederu mordu społecznego.

Temat mordu społecznego w Polsce poruszony jest w liście Małgorzaty Głuchowskiej z 27 lutego 2014, rozesłanym 14 lipca 2015 w formie Komunikatu 26 poprzednim władzom państwowym z D. Tuskiem i B. Komorowskim na czele.

Niniejszy list wraz z Komunikatem 26 z 14 lipca 2015 kierujemy do obecnie rządzących. Zarówno premier, prezydent, jak i odpowiedni ministrowie są już w obszernej dokumentacji, którą przesyłamy systematycznie od grudnia 2015.

Wśród odbiorców listu jest J. Kaczyński. W portalu pis.org.pl na początku czerwca 2008 pojawiły się groźby karalne pod adresem prezydenta L. Kaczyńskiego i znajdowały się tam w połowie lipca 2008, kiedy ujrzał je Lech Borkowski. Zaraz potem, jeszcze w lipcu 2008, LB powiadomił o tym ABW, BOR i BBN, a wiosną 2009 także jednego z posłów PiS. W czerwcu 2011 i we wrześniu 2011 powiadomił dwukrotnie posła A. Macierewicza. We wrześniu 2011 powiadomiony został J. Kaczyński. Żadna z wymienionych instytucji i osób nie wykazała zainteresowania. 19 lipca 2008 LB opublikował w blogu Klient Nasz Pan, pod adresem http://kIientnaszpan.blogspot.com/2008/07/pisorgpl.html, artykuł dotyczący tych gróźb.

Z poważaniem

Małgorzata Głuchowska               Dr hab. Lech S. Borkowski

Do wiadomości:

Prezydent A. Duda
Premier B. Szydło
J. Kaczyński, ministrowie: P. Gliński, J. Gowin, K. Radziwiłł, A. Macierewicz, M. Błaszczak

ZAŁĄCZNIKI

1. E-mail Lecha Borkowskiego do D. Tuska z 20 kwietnia 2012
2. Zdjęcie z lipca 2012, rozesłane przez funkcjonariuszy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; można na nim rozpoznać niektórych prześladowców

12 lipca 2012
Zdjęcie rozesłane 12 lipca 2012 przez Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszym rzędzie stoją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Premier. Pierwszy na lewo od pani w czerwonym jest Dziekan Wydziału Fizyki.

3. E-mail LB do centrali partii Prawo i Sprawiedliwość z 11 października 2012
4. E-mail Małgorzaty Głuchowskiej do członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP z 2 grudnia 2012
5. E-mail MG do J. Kaczyńskiego z 2 grudnia 2012
6. E-mail MG do A. Macierewicza z 5 grudnia 2012
7. E-mail MG do J. Kaczyńskiego z 13 grudnia 2012
8. List L. Borkowskiego do J. Kaczyńskiego z 27 marca 2013 z załącznikami
9. Kopia listu przewozowego przesyłki kurierskiej adresowanej do J. Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej z 28 marca 2013
10. List MG do Anne Applebaum z 22 maja 2013
11. Komunikat 26 z 14 lipca 2015

Następujące załączniki z lat 2012 i 2016 dotyczą prokuratury i policji

12. Kopia zeznań Małgorzaty Głuchowskiej złożonych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze 23 stycznia 2012
13. Kopia zeznań MG złożonych w Prokuraturze Rejonowej w ZG 8 lutego 2012
14. Kopia zeznań MG przesłanych prokuratorowi P. Sawickiemu (Prok. Rejonowa w Zielonej Górze) z Krynicy 14 lutego 2012
15. Kopia postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia z 22 lutego 2012
16. Zawiadomienie MG o zorganizowanych działaniach przestępczych do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z 16 grudnia 2015
17. Zawiadomienie MG o zorganizowanych działaniach przestępczych do Prokuratora Andrzeja Seremeta z 16 stycznia 2016
18. Pismo MG do Prokuratora Generalnego z 28 stycznia 2016
19. Kopia zeznań MG złożonych w Komisariacie Policji I w Zielonej Górze z 5 lutego 2016
20. Oświadczenie MG z 5 lutego 2016 złożone w Komisariacie Policji I w Zielonej Górze
21. Oświadczenie MG z 8 lutego 2016 złożone w Komisariacie Policji 1 w Zielonej Górze
22. Pismo MG do Prokuratora Generalnego z 8 lutego 2016
23. Kopia zeznań MG złożonych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze 10 lutego 2016
24. Zawiadomienie L.S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego z 19 lutego 2016
25. Zawiadomienie MG do Prokuratora Generalnego z 19 lutego 2016
26. Zawiadomienie MG do Prokuratora Generalnego z 26 lutego 2016 wraz z dwoma załącznikami: (1) Postanowienie policji o odmowie wszczęcia dochodzenia z 12 lutego 2016, (2) Zażalenie M. Głuchowskiej z 25 lutego 2016
27. Pismo L.S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego z 2 marca 2016
28. Pismo z Komisariatu Policji I do MG datowane na 14 marca 2016
29. Pismo MG do Prokuratora Generalnego i Min. Sprawiedliwości z 16 marca 2016
30. Pismo MG do Prokuratora Generalnego i Min. Sprawiedliwości z 21 marca 2016
31. Pismo MG do Prokuratora Generalnego i Min. Sprawiedliwości z 10 kwietnia 2016
32. Pismo anonimowego prokuratora do MG datowane na 8 kwietnia 2016
33. Kopia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa podpisanego przez prokuratora W. Nowaka datowane na 12 kwietnia 2016, dostarczone 22 kwietnia 2016