List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 21 Marca 2016

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00–950 Warszawa

Zielona Góra, 21 marca 2016

Szanowny Panie Ministrze,

19 grudnia 2015 wysłałam listem poleconym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zawiadomienie datowane na 16 grudnia 2015, dotyczące zorganizowanych działań przestępczych, których celem było usunięcie mnie z pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze z powodów politycznych.

W działaniach tych wzięli udział dyrektor PSM w Zielonej Górze oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Osoby wymienione z imienia i nazwiska w moim doniesieniu uczestniczyły w prowokacji, której celem było wyrzucenie mnie z pracy i zniszczenie mojego wizerunku w środowisku zawodowym. Lekarze WOMP szantażowali mnie, a kiedy nie poddałam się szantażowi, sfabrykowali fałszywe orzeczenie lekarskie. Uczestniczył w tej akcji m.in. Krzysztof Woźniak, który jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Zorganizowane działania przestępcze przeciwko mnie i mojej rodzinie trwają od wielu lat, o czym informowaliśmy w wielu pismach. Polowanie na mnie w miejscu pracy szczególnie nasiliło się od września 2011. Już w roku szkolnym 2011/2012 zawiadamiałam Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o patologii w zarządzaniu szkołą artystyczną, fałszerstwach i znęcaniu się nade mną w miejscu pracy. Ministerstwo jednak otoczyło lokalnych przestępców troskliwą opieką.

Ponieważ dość szybko zorientowałam się w sytuacji, złożyłam doniesienie do zielonogórskiej prokuratury w styczniu i lutym 2012. Moje zeznania dotyczyły osób i funkcjonariuszy lokalnych, a także pracowników MKiDN z Warszawy i Bydgoszczy.

Jednak prokurator Sawicki sfałszował moje zeznania i umorzył sprawę, a pisemną informację przekazaną mu pocztą kurierską z Krynicy w lutym 2012 całkowicie pominął. Okazało się więc, że prokuratura także chroni przestępców. Można zatem było spodziewać się kontynuowania represji zmierzających do zamordowania mnie jako istoty społecznej i wyrzucenia z pracy.

Poinformowałam o tym wyczerpująco D. Tuska i B. Komorowskiego. Okazało się, że i oni chronią przestępców.

Represje w pracy trwały nadal. Nadal zmuszano mnie do czynności sprzecznych z prawem, do fałszowania dokumentacji. Poniżano mnie, zastraszano i znęcano się nade mną psychologicznie.

Kiedy ministrem została Małgorzata Omilanowska, sytuacja nie zmieniła się. Treści zawarte w listach do premier Kopacz były przekazywane bezpośrednim oprawcom, a oni maltretowali ze zdwojoną energią. Byli pewni absolutnej bezkarności i poparcia na szczytach władzy.

Pięć miesięcy temu władzę przejęła partia pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość. Wbrew głośnym zapowiedziom wszystko pozostało po staremu. Od mojego doniesienia do Prokuratora Generalnego minęły trzy miesiące. Do dziś nie otrzymałam informacji z prokuratury, jakie czynności podjęto po moim zawiadomieniu o zorganizowanych działaniach przestępczych.

O działaniach przeciwko naszej rodzinie poinformowaliśmy i informujemy na bieżąco premier Szydło i prezydenta Dudę oraz odpowiednich ministrów. Nowe władze nie różnią się niczym od władz poprzednich, poza szczegółami bełkotu telewizyjnego.

Zielonogórska policja wykonuje działania pozorne, mataczy, wytwarza fałszywe dokumenty, jawnie kryje przestępców wymienionych z imienia i nazwiska w moich doniesieniach do Prokuratora Generalnego. Udaje, że nie rozumie spraw oczywistych. Przesłuchująca mnie policjantka nie była w najmniejszym stopniu zainteresowana przeprowadzeniem dochodzenia. Przeciwnie, robiła, co w jej mocy, by chronić przestępców. Zatem uprawnione staje się stwierdzenie, że policja chroni przestępców, czyli jest częścią organizacji przestępczej.

Załączam doniesienie z 16 grudnia 2015 oraz kopię moich zeznań z 5 lutego 2016 wraz z oświadczeniami złożonymi w Komisariacie Policji I w Zielonej Górze.

Załączam także kopię moich zeznań z 10 lutego 2016 złożonych w Komendzie Miejskiej Policj w Zielonej Górze. Również i w tym przypadku kwalifikacja czynów wpisana na wezwaniu na przesłuchanie była nieprawidłowa. Do dziś nie otrzymałam żadnej informacji z Komendy Miejskiej.

Dzielenie jednej sprawy na fragmenty i “badanie” fragmentów pod mniej istotnymi zarzutami jest czynnością chroniącą przestępców.

Przypomnę, że zarówno ja, jak i mój mąż zostaliśmy zwolnieni z pracy. Zwolnienie było poprzedzone wieloletnimi działaniami przestępczymi państwowego aparatu władzy przeciwko naszej rodzinie. Do tej pory nikt nie wykonał podstawowych czynności wymaganych prawem w tej absolutnie nadzwyczajnej sprawie. Władze milczą, Prokurator Generalny milczy, zielonogórska prokuratura milczy.

Dzisiejsze państwo polskie i organizacja przestępcza to jeden, nierozerwalny byt. Takim bytem było to państwo od wejścia wojsk sowieckich do Polski w 1944 i takim pozostało do dziś. Kierunki fałszowania narracji publicznej zmieniają się od czasu do czasu. Niezmienna pozostaje jednak zasada podporządkowania narracji publicznej i działalności przestępczej dzisiejszego państwa polskiego tym samym interesom, jakim było ono podporządkowane w latach 1944-1989. Władze polskie objęte są klauzulą służebności względem władz rosyjskich. Tworzone naprędce kłamstwa publiczne i fabrykowane partie polityczne są w gruncie rzeczy bardzo przejrzyste. Wystarczy nieco się zastanowić, by dostrzec całą nędzę fałszerstw produkowanych zgodnie przez aparat przestępczy. Pan i pańscy koledzy z rządu, towarzysze partyjni i „przeciwnicy” polityczni tworzycie jedną zgraną rodzinę przestępczą. Wniosek ten wynika logicznie i nieubłaganie z faktów i z prostej analizy krytycznej podstawowych metod fałszowania całej sfery publicznej.

Do listu dołączone są następujące załączniki:

  1. Zawiadomienie M. Głuchowskiej o zorganizowanych działaniach przestępczych do Prokuratora Generalnego z 16 grudnia 2015,
  2. Zawiadomienie M. Głuchowskiej o zorganizowanych działaniach przestępczych do Prokuratora Generalnego z 16 stycznia 2016,
  3. Pismo M. Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego z 28 stycznia 2016,
  4. Kopia zeznań M. Głuchowskiej złożonych w Komisariacie Policji I w Zielonej Górze 5 lutego wraz z oświadczeniem z 5 lutego oraz doniesione oświadczenie z 8 lutego 2016,
  5. Pismo M. Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego z 8 lutego 2016,
  6. Kopia zeznań M. Głuchowskiej złożonych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze 10 lutego 2016,
  7. Zawiadomienie L. S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego z 19 lutego 2016,
  8. Zawiadomienie M. Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego z 19 lutego 2016,
  9. Zawiadomienie M. Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego z 26 lutego 2016 wraz z dwoma załącznikami,
  10. Pismo L. S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego z 2 marca 2016.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska