Categories
Blog-PL

Dyktatura statyczna czy dynamiczna

Mój komentarz do artykułu Hackers identify Belarus’s masked security police to pressure President Lukashenko, Marc Bennetts, The Times, 21 września 2020. Artykułu jest jednym z wielu poświęconych serii demonstracji białoruskich. Tekst oryginału po angielsku: Static vs dynamic dictatorship.


Lech S Borkowski, comment The Times 21 September 2020
Lech S Borkowski, komentarz w The Times 21 września 2020

Dyktatura komunistyczna sprawuje kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Życie prywatne jest wyeliminowane. Nikomu nie można ufać. Nie ma kapitału społecznego.

Obserwujemy próbę dokonania przejścia do następnego etapu, którym jest fałszywa demokracja, równie ściśle kontrolowana, ale urozmaicona dekoratycznymi dekoracjami. Ten białoruski spektakl odbywa się w zwolnionym tempie w celu zaangażowania Zachodu. Innymi słowy jest prowokacją. Aby prowokacja była skuteczna, strona będąca obiektem prowokacji musi się dać wciągnąć. Jeżeli to zrobi, strona prowokująca może wykonać dalsze kroki, dostosowując swoje działania z dnia na dzień w zależności od potrzeb.

Media zachodnie unikają podawania jakichkolwiek informacji uzupełniających, donosząc jedynie o czystej mechanice demonstracji. Czasem, ale tylko czasem, pojawia się kwant interesującej informacji, na przykład o uczestnictwie byłego ministra kultury w komitecie ‘opozycyjnym’. To reżim zawiadamia właśnie wielkimi literami: ludzie, to wszystko jest FAŁSZYWE!

Są to bardzo stare sztuczki. Odgrywano je wcześniej wielokrotnie.

W Polsce w 1981 byłem studentem pierwszego roku chemii i uczestniczyłem w strajku okupacyjnym budynków uniwersyteckich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Później stopniowo zrozumiałem, że był to pusty spektakl. Ruch Solidarności był przedsięwzięciem w całości fałszywym i kontrolowanym przez reżim komunistyczny. Był zorganizowany przez samych komunistów. W dzisiejszej Polsce standardowe metody komunistyczne pozostają w użytku codziennym.

Łatwo jest ulec manipulacji w warunkach bardzo organiczonego dostępu do informacji. Ludzie zwykle wierzą w autentyczność masowych demonstracji. Wierzą w dyktaturę statyczną i nie chcą pojąć, że reżim może być znacznie bardziej innowacyjny i kreatywny.

@Borkowski_Lech