Komunikat 34, Zorganizowane działania przestępcze przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej i jej rodzinie

Szanowni Państwo,

Informuję o łamaniu w Polsce praw człowieka i praw konstytucyjnych. Jako narzędzie ataku i przemocy społecznej wykorzystywana jest także służba medycyny pracy.

Wbrew głośnym deklaracjom publicznym i niezależnie od przynależności partyjnej przedstawiciele władz nie chcą poważnego traktowania zapisów Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konstytucja i Karta Praw Podstawowych są dobre tylko wtedy, kiedy obywatel z nich nie korzysta.

W Polsce obowiązuje Kodeks Pracy ogłoszony przed dyktaturę komunistyczną w 1974 roku. Kodeks został zaprojektowany jako narzędzie represji politycznych. Do dziś nie usunięto z niego najbardziej represyjnych artykułów. Oznacza to, że

  • zmiany polityczne lat 1989-90 miały charakter pozorny,
  • represje dokonywane w środowisku pracy są podstawową metodą dokonywania mordu społecznego.

Załączam Komunikat 34 informujący o przestępczym zastosowaniu Kodeksu Pracy jako narzędzia prześladowań przeciwko naszej rodzinie.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski


LS Borkowski

Komunikat 34, Polska, 6 stycznia 2016

Zorganizowane działania przestępcze przeciwko Małgorzacie Głuchowskiej i jej rodzinie

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, Renata Lato, wzięła udział w działaniach przestępczych we współpracy z niżej wymieniony osobami związanymi z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Celem przestępstwa było zablokowanie powrotu Małgorzaty Głuchowskiej, jednego z najlepszych pedagogów szkoły, do pracy po zwolnieniu lekarskim. Mechanizm przestępstwa polega na sfabrykowaniu fałszywego orzeczenia o stanie zdrowia.

31 grudnia 2015 Lato zwolniła Małgorzatę Głuchowską z pracy, powołując się na orzeczenie sfabrykowane przez personel WOMP w Zielonej Górze. Lato zwolniła M. Głuchowską z pracy, mając pełną świadomość, że uczestniczy w przestępstwie państwowym, tj. dokonywanym pod pozorem realizacji zapisów prawnych. R. Lato wie doskonale, że M. Głuchowska jest w pełni gotowa do pracy, a jej umiejętności i sprawność intelektualna zawsze były i są na najwyższym poziomie. R. Lato wielokrotnie wcześniej chętnie korzystała z pomocy merytorycznej udzielanej jej przez M. Głuchowską. MG jest powszechnie znana w środowisku muzycznym jako pianistka o najwyższym poziomie profesjonalnym i etycznym, stawiająca wysokie wymagania sobie i swoim podopiecznym. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Zwolnienie z pracy jest kontynuacją długiego procesu prześladowania M. Głuchowskiej, jej męża Lecha S. Borkowskiego i córki Julii M. Borkowskiej. Przedstawiciele najwyższych władz Polski, w tym premier i prezydent wielokrotnie otrzymywali dokładne, starannie przygotowane informacje na ten temat.

Aparat państwowy podejmuje działania typowe dla organizacji przestępczej. Mamy do czynienia z przestępstwami państwa na szkodę Małgorzaty Głuchowskiej, Lecha S. Borkowskiego i Julii M. Borkowskiej.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostało wysłane późnym wieczorem 16 grudnia 2015 faksem do Prokuratora Generalnego A. Seremeta. 19 grudnia 2015 to samo zawiadomienie zostało nadane jako przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru. List polecony został doręczony 22 grudnia 2015. Potwierdzenie odbioru wróciło do nadawcy dopiero 7 stycznia 2016. Dwa listy ekspresowe od Prokuratora Generalnego do M. Głuchowskiej nadane 29 grudnia 2015 dotarły do adresata 7 stycznia 2016.

Także potwierdzenie odbioru listu do Prezydenta Dudy wysłanego 19 grudnia 2015 wróciło do nadawcy dopiero 7 stycznia 2016, mimo że list został dostarczony 22 grudnia 2015. Również 7 stycznia dotarło potwierdzenie odbioru dwóch listów, jednego do Premier RP, doręczonego 23 grudnia 2015 i drugiego do ministra kultury, doręczonego 30 grudnia 2015.

Natomiast potwierdzenie odbioru listu do ministra zdrowia nadanego 21 grudnia 2015 wróciło do nadawcy 4 stycznia 2016.

Państwo nie może działać w ten sposób.

Oto list do Prokuratora Generalnego.

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Zielona Góra, 16 grudnia 2015

Szanowny Panie Prokuratorze,

Składam zawiadomienie o zorganizowanych działaniach przestępczych, których celem jest zablokowanie mojego powrotu do pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. W działaniach tych aktywny udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, wystawiając całkowicie sfałszowane orzeczenie lekarskie.

Działania przestępcze przeciwko naszej rodzinie trwają od lat, a szczególnie nasiliły się od 2011 roku.  Mój mąż, dr hab. Lech Borkowski otrzymał 29 października 2015 wypowiedzenie z pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Działania przestępcze przeciwko naszej rodzinie dokonywane są z powodów politycznych. Nie ma najmniejszych podstaw do usuwania nas z pracy.

Aktualnie w tych działaniach najbardziej czynny udział biorą następujące osoby:

Renata Lato, dyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze

Bożena Telec, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Roman Pilecki

Maciej Ryngier Krzysztof Woźniak psycholog Sarbina Sobkowska jako konsultant zewnętrzny WOMP

Wyżej wymienione osoby uczestniczyły w spreparowaniu całkowicie fałszywego orzeczenia lekarskiego.

Małgorzata Głuchowska, M.A. Lech S. Borkowski, Ph.D.


MG, graduate of the Academy of Music in Poznań, is a pianist and piano teacher. LSB is a physicist with a Ph.D. from the University of Florida (Gainesville), currently employed by the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Our views are exclusively our own. We do not represent any organization or any particular cause or ideology. We also would like to emphasize that no organization or individual has been authorized to represents us.


blog:  Decoding,  dcdng.blogspot.com blog: Klient Nasz Pan,  klientnaszpan.blogspot.com