List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel fortepianu
Kierownik sekcji pianistycznej PSM I i II st. w Zielonej Górze
[…]
Zielona Góra

dr Zdzisław Bujanowski
Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa

Krynica, 17 lutego 2012

Szanowny Panie Dyrektorze,

Przekazuję w formie pisemnej treść wiadomości e-mail, jaką wysłałam do CEA 17 lutego 2012.

W piśmie z 9 lutego 2012 informowałam Pana o posiedzeniu rady pedagogicznej PSM I i II st. w Zielonej Górze, na którym jednym z tematów było sprawozdanie kierowników sekcji z pracy sekcji w minionym półroczu. Poruszyłam wówczas m.in. sprawę kontroli dzienników nauczycielskich. W niektórych dziennikach pojawiły się ostatnio nowe symbole programów. Przypomnę, że pisałam o tym w piśmie skierowanym do Pana 16 stycznia 2012. Na posiedzeniu rady pedagogicznej 8 lutego 2012 poprosiłam panią dyrektor Małaczyńską o wyjaśnienie tej sprawy. Pani Małaczyńska powiedziała, że zatwierdziła wszystkie nowe programy nauczania. Domyślam się, że chodzi tu o wszystkie programy nauczania, które nauczyciele napisali na jej polecenie w grudniu 2011.

Zwróciłam uwagę, że dyrektor ma obowiązek przedstawić do zaopiniowania radzie pedagogicznej propozycje nowych programów nauczania. Pani Małaczyńska odpowiedziała, że nie zna takiego przepisu. Powtórzyła, że nowe programy zostały już przez nią zatwierdzone. Zwracam uwagę, że postępowanie dyrektor Małaczyńskiej jest sprzeczne z art. 22a ustawy o systemie oświaty.

W pewnym momencie głos zabrała pani Honorata Górna. Oświadczyła, że skierowała pismo do pani Małaczyńskiej i do nadzoru pedagogicznego z zapytaniem, czy odbędą się III Prezentacje Pianistyczne Najmłodszych Zaczarowany Fortepian. Pani Małaczyńska odrzekła, że nie miała jeszcze czasu odpisać, ale zapowiedziała, że jej odpowiedź będzie pozytywna. Wtedy pani Górna oświadczyła, że wyklucza kierownika sekcji Małgorzatę Głuchowską z pełnienia funkcji sekretarza jury oraz z roli osoby akceptującej zgłoszenia uczestników do udziału w imprezie za rzekomo “negatywne nastawienie do imprezy” i “wprowadzanie złej energii”.

Do obowiązków kierownika sekcji należy m.in. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą podwładnych, zatem także nad pracą pani Górnej. Pani Górna po raz kolejny łamie ustawę o systemie oświaty, utrudniając mi wykonywanie moich obowiązków poprzez rażącą niesubordynację. Nie byłoby z tym żadnego problemu, gdyby nie specyficzna „opieka” pani Małaczyńskiej nad panią Górną. Pani Górna otrzymała od niej carte blanche na wszelkie prowokacje i oszczercze ataki pod moim adresem. Oznacza to, że dyrektor szkoły znacząco utrudnia wykonywanie moich ustawowych obowiązków.

Z poważaniem,

mgr Małgorzata Głuchowska
nauczyciel fortepianu
Kierownik Sekcji Pianistycznej
PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

List Małgorzaty Głuchowskiej do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, list polecony, potwierdzenie nadania, 17 lutego 2012
List Małgorzaty Głuchowskiej do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, list polecony, potwierdzenie nadania, 17 lutego 2012
Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 17 Lutego 2012, potwierdzenie odbioru listu poleconego, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 17 Lutego 2012, potwierdzenie odbioru listu poleconego, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 17 Lutego 2012, potwierdzenie odbioru listu poleconego, strona 2
Małgorzata Głuchowska, list do Zdzisława Bujanowskiego, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, 17 Lutego 2012, potwierdzenie odbioru listu poleconego, strona 2