Małgorzata Małaczyńska (Szumska)

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze i Ewa Tuchowska, zastępca dyrektora PSM w Zielonej Górze, 2012
Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze i Ewa Tuchowska, zastępca dyrektora PSM w Zielonej Górze, 2012
Zakończenie roku szkolnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra, 29 czerwca 2012, przemawia Sławomir Mundry, przewodniczący Rady Rodziców, obok stoi dyrektor szkoły Małgorzata Małaczyńska (Szumska)
Zakończenie roku szkolnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Zielona Góra, 29 czerwca 2012, Przemawia Sławomir Mundry, przewodniczący Rady Rodziców, obok stoi dyrektor szkoły Małgorzata Małaczyńska (Szumska)

Obsadzanie Stanowiska Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2007-2013

Procedura Wypełniania Dzienników Lekcyjnych i Dzienników Zajęć

Karta Oceny Pracy Małgorzaty Głuchowskiej 9 Czerwca 2011

Awans na Nauczyciela Dyplomowanego

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 27 Października 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 7 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 24 Listopada 2011

Nagana Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 29 Listopada 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 7 Grudnia 2011

Sekwencja Zdarzeń Przekazana Głównemu Wizytatorowi Centrum Edukacji Artystycznej Przez Małgorzatę Głuchowską 8 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 12 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 16 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Grudnia 2011

List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prawnika Centrum Edukacji Artystycznej 4 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 9 Stycznia 2012

Wiadomość Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytatora Ministerstwa Kultury 12 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 16 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 23 Stycznia 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1 Lutego 2012

Pismo Dyrektor Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora 14 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 17 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Szkoły Muzycznej 24 Lutego 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 5 Marca 2012

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej 12 Marca 2012

Sekwencja Zdarzeń Wrzesień 2011 – Czerwiec 2012

Fałszowanie egzaminów dyplomowych

Udział Głównego Wizytatora Ministerstwa Kultury w Zorganizowanych Działaniach Przestępczych

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury 7 Września 2012

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta Polski 13 Lutego 2013

https://lsborkowski.com/pol/m-gluchowska-letter-president-13-feb-2013/

Ludobójstwo w Polsce Postkomunistycznej

List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1 Lipca 2015

Nie Ma Litości w Kraju Miłosierdzia 1 Lipca 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Premiera 26 Września 2015

List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Stycznia 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji w Zielonej Górze 8 Lutego 2016

Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji 10 Lutego 2016

List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 10 Maja 2016