Pismo Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze 6 Marca 2017

Budynek Prokuratury w Zielonej Górze.
Budynek Prokuratury w Zielonej Górze.
. Nowaka z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego. Należy zwrócić uwagę na sfałszowanie przez prokuratora imienia Małgorzaty Głuchowskiej.
Pismo prokuratora W. Nowaka z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego. Należy zwrócić uwagę na sfałszowanie przez prokuratora imienia Małgorzaty Głuchowskiej.

3 stycznia 2017 wysłaliśmy list do premier B. Szydło. Kopia listu została przekazana prokuraturze.

Napisaliśmy

W ostatnich dniach grudnia dotarły do nas kolejne dowody zorganizowanych działań przestępczych tzw. aparatu państwowego, w tym prokuratury.

16 grudnia 2015 Małgorzata Głuchowska wysłała do Prokuratura Generalnego pismo informujące o zorganizowanych działaniach przestępczych przeciwko naszej rodzinie, Lechowi Borkowskiemu, Małgorzacie Głuchowskiej i [córce]. Prokuratura wspólnie z policją natychmiast przystąpiły do organizowania kolejnych prowokacji, tym samym popełniając kolejne przestępstwa.

Instytucja prokuratury jest podstawowym ogniwem systemu prawnego tam, gdzie on istnieje. Natomiast tam, gdzie systemu prawnego nie ma, a w jego miejsce funkcjonuje aparat przestępczy, jak w Polsce, jest ona głównym elementem ochrony działań przestępczych.

Metodologia fałszerstw i prowokacji prokuratury stosowana dziś w Polsce została opracowana i wprowadzona do użytku przez komunistów.

Prokuratorem, którego dotyczy przytoczony fragment jest m.in. W. Nowak z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze. Jego pytanie, jak traktować nasz list do Premiera z 3 stycznia, należy uznać za prowokację.

Działania prokuratury należy uznać za aktywne uczestnictwo w zorganizowanych działaniach przestępczych.

Prokuratura nie prowadziła postępowania w sprawie naszego zawiadomienia o zorganizowanych działaniach przestępczych. Zawiadomienie dotyczyło zorganizowanych działań przestępczych. Obowiązkiem prokuratury było zbadać ten zarzut i przedstawić swoją reakcję w tej sprawie.

29-30 marca 2018; 30 kwietnia 2018