Oświadczenie Małgorzaty Głuchowskiej Przekazane Policji 10 Lutego 2016

Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze
Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze
Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze; wejście główne
Komenda Miejska Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze; wejście główne

Zielona Góra, 10 lutego 2016
Małgorzata Głuchowska
OŚWIADCZENIE

Do zeznań złożonych w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów 40 w Zielonej Górze w dniu 10 lutego 2016 załączam

  1. Kopię mojego listu do Prokuratora Generalnego z 16 stycznia 2016
  2. Kopię moich zeznań złożonych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze 23 stycznia 2012
  3. Kopię moich zeznań złożonych w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze 8 lutego 2012
  4. Kopię pisma Małgorzaty Małaczyńskiej (obecnie Szumskiej), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze z 10 lutego 2012 do Małgorzaty Głuchowskiej
  5. Kopię moich zeznań w formie pisemnej przesłanych pocztą kurierską do prokuratora P. Sawickiego z 14 lutego 2012
  6. Kopię postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia z 22 lutego 2012
  7. Moje oświadczenie z 5 lutego 2016 z 23 załącznikami
  8. Moje oświadczenie z 8 lutego 2016 z 34 załącznikami

Małgorzata Głuchowska

[adres]