Opinia Psychologiczna Małgorzata Głuchowska 5 Grudnia 2015

[Imię i nazwisko, adres psychologa]

05-12-2015

OPINIA PSYCHOLOGICZNA
MAŁGORZATA GŁUCHOWSKA

Opinię psychologiczną sporządzono na prośbę opiniowanej. Opinia na podstawie:

– test matryc Ravena (wersja Standard dla dorosłych)
– kwestionariusz osobowości EPQ-R
– skala inteligencji emocjonalnej — twarze —SIĘ-T
– kwestionariusz radzenia sobie ze stresem CISS
– kwestionariusz sprężystości psychicznej —KSP

Sprawność intelektualna w zakresie funkcjonowania logicznego myślenia zdecydowanie powyżej przeciętnej w stosunku do normy wiekowej co świadczy o wysokich umiejętnościach diagnozowanej w zakresie logicznego myślenia, czyli przewidywania zdarzeń, myślenia przyczynowo-skutkowego, abstrahowania, myślenia abstrakcyjnego. Zdolność w zakresie inteligencji emocjonalnej, czyli rozpoznawania cudzych emocji, możliwa umiejętność wykorzystania dla celów zawodowych lub prywatnych, manipulacja na podstawie diagnozy klienta, jego intencji czy motywacji, na poziomie przeciętnej. Kompetencje w zakresie sprężystości psychicznej rozumianej jako zdolność do przystosowania się do różnych, często trudnych warunków życiowych, jak np. choroby, zmiana pracy, miejsce zamieszkania, zmiana statusu społecznego, na wysokim poziomie. Opiniowana posiada dużą elastyczność przystosowawczą, która pomocna jest w zmieniających się warunkach, łatwością adaptacji do nowych sytuacji.

Osobowościowo, pani Głuchowska posiada takie cechy jak: Ambiwersję funkcjonowania, niski poziom psychotyzmu, niski neurotyzm oraz wysoką skalę kłamstwa rozumianą w formie konformizmu.

Ambiwersja cechuje się umiarkowaną aktywnością oraz towarzyskością.

Osoba o tej cesze lubi zarówno przebywać w odosobnieniu jak i uczestniczyć w życiu towarzyskim. Może przebywać wśród tłumu i z tą samą satysfakcją przebywać w domu. Niski neurotyzm cechuje stabilność emocjonalna oraz zrównoważenie czyli spokojne reakcje w nerwowych sytuacjach. Pani Głuchowska jest osobą spokojną i zrównoważoną, dążącą do wyznaczonego celu w sposób przemyślany i poukładany. Niska skala psychotyzmu świadczy o wysokiej empatii oraz wrażliwości na cudzą krzywdę. Skłonność do zachowań konformistycznych służy przyjaźni do osób bliskich i kulturze osobistej co może nieco utrudniać asertywne funkcjonowanie w warunkach niesprzyjających. Diagnozowana by nie urazić opinii innych osób, czasem nie wyraża własnego, odmiennego zdania. Woli przemilczeć, niż wchodzić w konflikt.

W sytuacjach trudnych opiniowana radzi sobie w sposób zadaniowy, to znaczy, że kłopoty rozwiązuje w sposób przemyślany, oddzielając własne emocje z daną sytuacją związane. Potrzebuje aprobaty społecznej, więc często w kłopotach konsultuje się z osobami znaczącymi, szukając tym samym potwierdzenia słuszności własnych pomysłów i planów. Istnieją sytuacje gdzie „problem” odsuwa w czasie by nie popełnić błędu a wówczas dogłębnie analizuje wszystkie za i przeciw zanim rozpocznie działanie.