Minister Kultury Nie Odebrał Przesyłki Kurierskiej Nadanej 7 Września 2012

7 września 2012 Małgorzata Głuchowska nadała przesyłkę kurierską adresowaną do Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego. Zdrojewski nie odebrał przesyłki. Oto koperta, w której znajdowała się przesyłka kurierska:

Przesyłka zawierała krótki list do ministra z załącznikiem w postaci listu do wiceministra Wiktora Jędrzejca z 7 września 2012:


Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 7 września 2012

Szanowny Panie Ministrze,

Proszę o zapoznanie się z załączonym pismem i jego załącznikami, które skierowałam do prof. Wiktora Jędrzejca, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska