List z Mińska 27 Listopada 1996

Mój ojciec Bolesław Borkowski, wcielony do wojska komunistycznego pod przymusem, uciekł z niego 13 stycznia 1945, zanim doszło do złożenia przysięgi. Przysięga 10 Dywizji Piechoty odbyła się 14 stycznia 1945 o godzinie 11 na rynku w Rzeszowie.

Bolesław skierował list do ambasady polskiej w Moskwie z prośbą o dokumenty dotyczące wyroku Trybunału Wojskowego NKWD w Brześciu w dniach 7-9 czerwca 1945. List został skierowany do ambasady polskiej w Mińsku, a stamtąd do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi.

Oto odpowiedź MSZ Białorusi na notę dyplomatyczną ambasady polskiej w Mińsku nr 31-D-259-96 z 5 września 1996.

W procesie przeprowadzonym przez Trybunał Wojenny NKWD w Brześciu nad Bugiem od 7 do 9 czerwca 1945 Bolesłąw został skazany na podstawie artykułów 80 i 91 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na 10 lat więzienia w ciężkim obozie pracy.

Druga strona listu zawiera informację, że podczas rozprawy 22 grudnia 1995 dotyczącej rehabilitacji skazanych w tym procesie Sąd Najwyższy Białorusi odmówił rehabilitacji i podtrzymał wyrok Trybunału Wojennego NKWD.

Jest to bardzo ważne orzeczenie, ponieważ potwierdza, że narracja komunistyczna jest narracją oficjalną państwa Białoruś. Polskie organa państwowe są mniej chętne to deklarowania wierności narracji komunistycznej w tak jawny sposób, czyniąc to przede wszystkim metodą de facto w swej działalności codziennej.

Bolesław Borkowski, Trybunał Wojenny NKWD w Brześciu 1945, walka o niepodległość Polski
Pierwsza strona listu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi z 27 listopada 1996

 

Boleslaw Borkowski, Trybunał Wojenny NKWD 1945, walka o niepodległość Polski
Druga strona listu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi z 27 listopada 1996

English version