List Małgorzaty Głuchowskiej do Ministra Kultury 5 Grudnia 2011

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

mgr Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 5 grudnia 2011

Szanowny Panie Ministrze,

Jestem nauczycielem fortepianu w PSM I i II st. w Zielonej Górze od 1991 r., a od 2008 r. kieruję sekcją pianistyczną. Mam nienaganną opinię jako człowiek, pedagog, wychowawca i kierownik sekcji. W dniu 22 sierpnia 2011 dyrektor Małaczyńska ponownie powierzyła mi funkcję kierownika sekcji pianistycznej, a 23 sierpnia 2011 uzyskałam akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Informuję, że 29 listopada 2011, zaraz po moim powrocie do pracy po pięciodniowym zwolnieniu lekarskim, pani dyrektor Małaczyńska wezwała mnie do gabinetu i w obecności sekretarza szkoły nałożyła na mnie karę pisemnego upomnienia (załącznik 1) całkowicie bezpodstawnie, co mogę szczegółowo wykazać.

Tego samego dnia, ok. półtorej godziny później, zostałam ponownie wezwana do gabinetu Dyrektora, gdzie w obecności sekretarza szkoły zostałam poinformowana o nałożeniu na mnie kary nagany za opuszczenie zebrania kierowników sekcji z powodu wizyty u lekarza w dniu 23 listopada (załącznik 2). Należy tutaj wyjaśnić, że zebranie kierowników sekcji miało się odbyć 23 listopada o godz. 14.15. Ponieważ tego dnia od rana czułam się źle, umówiłam się na wizytę u lekarza, którą wyznaczono na 14.30. Przed godziną 14 poinformowałam telefonicznie sekretariat szkoły, że z powodu wizyty u lekarza nie mogłam stawić się na zebraniu. Poprosiłam o natychmiastowe powiadomienie p. Małaczyńskiej. W czasie wizyty u lekarza otrzymałam zwolnienie lekarskie na okres od 24 do 28 listopada włącznie (załącznik 3).

Nałożenie kary nagany pracownikowi za wizytę u lekarza jest sprzeczne zarówno z przepisami, jak i ze zdrowym rozsądkiem. Zatem ten fakt nie powinien wymagać komentarza. Gdyby jednak Pan Minister zechciał potwierdzić poprawność mojego rozumowania, byłabym niezmiernie wdzięczna.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Głuchowska
Kierownik Sekcji Pianistycznej
PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze