List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Prokuratora Generalnego 2 Marca 2016

Dr hab. Lech S. Borkowski
[…]
Zielona Góra

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Zielona Góra, 2 marca 2016

Szanowny Panie Prokuratorze,

19 lutego 2016 wysłałem Panu 25-stronicowe doniesienie o zorganizowanych działaniach przestępczych przeciwko mnie, mojej żonie Małgorzacie Głuchowskiej i mojej córce Julii Borkowskiej. Do listu miał być załączony załącznik w postaci kopii pisma z białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Mińsku z 27 listopada 1996 roku. Ponieważ załącznik nie znalazł się jednak w kopercie listu z 19 lutego 2016, dołączam go teraz.

Proszę o właściwy nadzór nad śledztwem. Dotychczasowe oznaki wskazują, że nie jest ono prowadzone w ogóle. Policja działająca na zlecenie prokuratury wykonuje jedynie działania pozorne. Wiem, że kończy się właśnie czas pełnienia przez Pana funkcji Prokuratora Generalnego. Obowiązuje jednak ciągłość funkcjonowania państwa i zmiana ustawy o prokuraturze, która właśnie wchodzi w życie, nie może wpływać na to, w jaki sposób prokuratura wykonuje swoją służbę. Po długiej obserwacji i uważnej analizie pozorowanego chaosu ze strony tzw. państwa, w tym prokuratury i policji, potrafię dość dobrze rozpoznać działania rzeczywiste od pozorowanych i zmierzających do wytworzenia fałszywych dokumentów.

Ponieważ do tej pory nie otrzymaliśmy od prokuratury informacji, który prokurator prowadzi śledztwo w sprawie zawiadomienia Małgorzaty Głuchowskiej z 16 grudnia 2015, wysłanego pocztą 19 grudnia 2015, a odebranego w Prokuraturze Generalnej 22 grudnia 2015, proszę o pilne przekazanie nam tej informacji. Moje zawiadomienie z 19 lutego 2016 dotyczy tej samej sprawy.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski

Dw: Andrzej Duda, Prezydent
Beata Szydło, Premier