Fałszerstwo Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze 4 Grudnia 2000

W grudniu 2000 ówczesna dyrektor PSM w Zielonej Górze wręczyła Małgorzacie Głuchowskiej pismo stwierdzające, że od 1 września 2000 MG rzekomo odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego, który miałby trwać do końca maja 2001. Fałszerstwo dyrektor polega na tym, że Małgorzata Głuchowska jednak nie zgłaszała w tym czasie chęci odbywania stażu na awans zawodowy. Od drugiej połowy marca do drugiej połowy września przebywała na urlopie macierzyńskim i nie była w żadnym stopniu zainteresowana podejmowaniem dodatkowego zobowiązania zawodowego w tym czasie.

Fałszerstwo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze Anny Schmidt. Pismo z 4 grudnia 2000 informuje Małgorzatę Głuchowską o stażu na nauczyciela dyplomowanego, o który nie prosiła.
Pismo dyrektor PSM w Zielonej Górze Anny Schmidt stwierdzające, że Małgorzata Głuchowska od 1 września 2000 rzekomo odbywa staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego. Jest to i prowokacja i fałszerstwo.

Odsyłacze zewnętrzne:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze