8 czerwca 2016

Czas środkowoeuropejski CET
Central European Time

8:40 chaos

8:40 dezinformację
disinformation

8:40 robiąc dziwne historie
making strange stories

TVP Info

9:20 Marek Sowa

9:20 Marek Sowa

9:24 zasłonę dymną
smokescreen

9:25 obserwatora
observer

9:25 zasłony dymnej
smokescreen

9:26 się boicie
you are afraid

9:26 czego się boicie
what are you afraid of

9:27 w klinicznej postaci
in a clinical form

9:27 otwartą debatę
open debate

9:27 przedstawicieli
representatives

9:27 przedstawicieli
representatives

9:28 przedstawicielami
representatives

9:28 przedstawicieli
representatives

9:28 dialog
dialogue

9:28 pychy i arogancji
pride and arrogance

9:28 kontynuacja
continuation

9:29 wyrzuciliście
you got rid of

Polsat News

9:58 odpowiedzialność
responsibility

9:59 odpowiedzialnością
responsibility

9:59 odpowiedzialnością
responsibility

10:00 publiczna służba zdrowia
public health service

10:01 publicznej służby zdrowia
public health service

10:01 publicznej służby zdrowia
public health service

10:01 służbie zdrowia
health service

10:05 minister zdrowia
minister of health

10:05 zameldować
to report

10:08 przedstawicielom
representatives

10:09 konflikt
conflict

10:10 konfliktu
conflict

10:10 przepisów prawa
rules of law

10:10 ósmego grudnia 2014
eighth of December 2014

10:10 ósmy grudzień 2014
eighth of December 2014

10:11 nie ma żadnego protokołu z tego faktu
there are no minutes about this fact

10:15 przekroczenia granicy, która dotąd nie była przekraczana
crossing the line, which has no been crossed heretofore

10:16 granicą tego jest bezpieczeństwo
safety is its borderline

10:16 bezpieczeństwo
safety

10:20 mediana
median

10:23 badawczych
research

10:23 w zespołach naukowych
in research groups

10:24 rada naukowa
research council

10:25 ministerstwa zdrowia
ministry of health

10:28 przedstawiciele
representatives

10:28 przedstawicieli
representatives

10:29 sali wykładowej
lecture hall

10:29 przedstawicieli
representatives

10:29 instytutem
institute

10:39 cierpienia
suffering

10:40 zdrowie i bezpieczeństwo
health and safety

10:40 dialogu
dialogue

10:40 konflikcie
conflict

10:43 sytuacja jest bardzo poważna
the situation is very serious

10:43 stan nadzwyczajny
state of emergency

10:44 magna carta libertatis

10:44 magna carta libertatis

10:51 konflikty
conflicts

10:51 oszukiwaliście
you lied

10:51 powtarzaliście jak mantrę
you repeated like mantra

10:51 w sposób szczególnie bolesny
in an exceptionally painful way

10:52 głusi
deaf

10:54 debata
debate

10:55 publicznej telewizji
public television

10:55 arogancją
arrogance

10:55 współczucia
sympathy

10:56 sercem i rozumem
heart and mind

10:57 i psychicznie i fizycznie
both mentally and physically

10:57 ten pomnik
this monument

10:57 symbol
symbol

10:57 pomnik
monument

10:58 dokumentacji
documentation

10:58 empatią
empathy

10:58 empatycznym
empathic

11:00 hipokryzja
hipocrisy

11:00 likwidacji
liquidation

11:01 tu i teraz
here and now

11:01 kreatorów konfliktu
creators of conflict

TVP Info

11:01 Polska w soczewce

11:03 poczucia bezpieczeństwa
feeling of safety

11:04 odpowiedzialność
responsibility

11:04 buta i arogancja
pride and arrogance

11:04 pogarda
contempt

11:05 pogardą
contempt

11:05 walczą o swoją godność
fight for their dignity

11:05 niewolnika
slave

11:06 aktualnie rządząca
currently ruling

11:06 konflikcie
conflict

11:06 skonfliktować
to provoke a conflict

11:07 walczą o godne warunki pracy
fight for just working conditions

11:08 Zosi i Antka

11:08 Antka, Marysi, Zosi

11:08 tu i teraz
here and now

11:09 bezpieczeństwie
safety

11:09 bezpieczeństwo
safety

11:09 bezpieczeństwa
safety

11:09 bezpieczeństwo
safety

11:09 traumą
trauma

11:09 dialog
dialogue

11:09 dialog
dialogue

11:10 odpowiedzialnością
responsibility

11:10 odpowiedzialności
responsibility

11:10 wy jesteście zdolni
you are capable

11:10 władzy
power

11:10 odpowiedzialności
responsibility

11:11 niedociągnięcia
shortcomings

11:11 nieprawidłowości
anomalies

11:11 recepty
recipe

11:12 panaceum

11:12 primum non nocere

11:13 tu i teraz
here and now

11:13 kurtyna opada
the curtain falls

11:13 gigantycznego
gigantic

11:14 od grudnia 2014
since December 2014

11:14 chaotycznie
chaotically

11:14 mityczne ideologie
mythical ideologies

11:16 wrażliwość i zrozumienie drugiego człowieka
sensitivity and understanding the other person

11:17 bezpieczeństwo, zdrowie i życie
safety, health, and life

11:18 zaniedbań i zaniechań
neglect and abandonment

11:18 godnych
just (dignified)

11:19 instytutów
institutes

11:19 schowała najprawdopodobniej do szuflady
she put it probably away to a drawer

11:19 godne wynagrodzenie
just pay

11:21 Sawicki

11:23 honoru
honor

11:23 honoru
honor

11:24 jak w soczewce
like in a lense

11:26 chaos legislacyjny
legislative chaos

11:26 myśli przewodniej
main thought

11:27 pomnik
monument

11:27 instytut naukowy
scientific institute

TVP Info

11:34 trochę się załamała
she has broken down somewhat

11:34 solidarności
solidarity

11:34 solidarności
solidarity

11:34 Jana Pawła II
John Paul II

11:35 Solidarność
Solidarity

11:35 wolności
freedom

11:35 szacunku dla człowieka
respect for a person

11:35 równość
equality

11:35 szacunek
respect

11:36 wolności
freedom

11:36 zwykłych ludzi
ordinary people

11:36 komunistycznych działaczy
Communist activists

11:37 komunizm
Communism

11:37 komunizm
Communism

11:38 Solidarność
Solidarity

11:38 Solidarności
Solidarity

11:38 zwycięstwo zwykłych ludzi
the triumph of ordinary people

11:38 karnawał Solidarności
Solidarity carnival

11:40 zwyciężylismy
we won

11:40 Polska wygrała
Poland has won

11:40 gryzłem pięści
I was biting my fists

11:40 dekomunizacji
decommunisation

11:40 uczciwości
honesty

11:40 Solidarności
Solidarity

11:41 niezłomność
steadfastness

11:41 prawdy
truth

11:41 Solidarność
Solidarity

11:41 Jan Paweł II
John Paul II

11:42 Solidarność
Solidarity

11:42 Solidarność
Solidarity

11:42 Solidarności
Solidarity

11:42 głębokie słowa
deeply meaningful words

11:42 solidarność
solidarity

11:43 solidarności
solidarity

11:44 Polskę solidarną
solidary Poland

11:44 solidarne
solidary

11:44 bohaterstwo
heroism

11:45 sprawiedliwego
just

11:45 rozwoju
development

11:45 sprawiedliwości
justice

11:46 Solidarności
Solidarity

12:07 uniwersytecki
university

12:07 Uniwersytetu Medycznego
Medical University

12:08 normy zatrudnienia
employment norms

12:08 normy zatrudnienia
employment norms

12:08 normy zatrudnienia
employment norms

12:09 dialog
dialogue

12:09 dialog
dialogue

12:11 dialogu
dialogue

12:11 dialog
dialogue

12:17 chaosu
chaos

12:17 chaosu legislacyjnego
legislative chaos

12:17 prawo ochrony zdrowia
the law of health protection

12:17 chaotyczne
chaotic

12:18 wzajemnie sprzeczne
mutually contradictory

12:18 chaosie
chaos

12:18 chaosem
chaos

12:18 chaos
chaos

12:18 konsekwentny
consistent

12:19 zaniedbania
neglect

13:42 propaganda
propaganda

13:43 teorie
theories

Polsat News

14:12 Bolesławcu
Bolesławiec

14:14 prokurator Sebastian Woźniak
(zderzenie samochodu z wozem wojskowym armii amerykańskiej)
prosecutor Sebastian Woźniak
(collision of a car with a military vehicle of the US Army)

15:54 Wójcik

15:54 prokuratura
prosecutor

15:56 wyścig z czasem
race against time

TVP Info

15:58 funkcjonariusze
functionaries

15:58 funkcjonariuszami
functionaries

15:58 de facto

15:58 honor
honor

15:59 de facto

15:59 elit
elites

15:59 Solidarności
Solidarity

15:59 Solidarności
Solidarity

15:59 Jana Pawła II
John Paul II

16:00 Anakonda
Anaconda

16:03 Światowe Dni Młodzieży
World Youth Days

16:04 campus
(wojsko pomaga)
campus
(the military help)

16:05 nieprawidłowościach
irregularities

16:06 służb wywiadowczych
intelligence services

16:07 policyjnych
police

16:07 wywiadowczych
intelligence

16:07 bezpiecznie
safely

16:07 bezpiecznie
safely

16:07 zabezpieczenia
safety measures

16:08 symulacje
simulations

16:08 scenariusz
scenario

16:09 służb wywiadowczych
intelligence services

16:09 stan wyjątkowy
state of emergency

16:10 funkcjonariuszy
functionaries

16:11 odpowiedzialni
responsible

16:11 Unii Europejskiej
European Union

16:11 Europa
Europe

TVP Info

18:29 rozwiązywać problem tu i teraz
to solve the problem here and now

18:29 tu i teraz
here and now

18:29 scenariusze
scenarios

18:30 empatią
empathy

Polsat News

18:56 godne
adequate

18:56 godne
adequate

19:06 armii sportowych szpiegów
army of sport spies

TVP Info

19:08 Komorowska

TVP 1

19:42 maskują
they mask

19:45 tożsamości
identity