Zorganizowana Przemoc Społeczna 6 Listopada 2016

Zorganizowana Przemoc Społeczna

Rok temu dr hab. Lech S. Borkowski został wyrzucony z pracy na Wydziale Fizyki uniwersytetu w Poznaniu z powodów politycznych. Dokonano tego po wielu latach represji. Represje objęły także członków jego rodziny, żonę i córkę.

Małgorzata Głuchowska, dyplomowany nauczyciel fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, doświadczony pianista i pedagog mający wiele znaczących osiągnięć, została wyrzucona z pracy z powodów politycznych. Intensywna kampania prześladowcza przeciwko niej trwała ponad 4 lata.

W Polsce zorganizowaną przemoc społeczną pod nadzorem funkcjonariuszy aparatu urzędniczego i administracyjnego zastosowali na wielką skalę komuniści po II wojnie światowej. Metody te stosowane są nadal.

Łamane są prawa jednostki, prawa człowieka i prawa teoretycznie gwarantowane konstytucją. Szczegółowe informacje na ten temat otrzymały władze państwowe i prokuratura. Brak reakcji z ich strony oznacza współudział w przestępstwie. Prokuratura wzięła także czynny udział w zorganizowanych działaniach przestępczych.

Sposób traktowania człowieka w Polsce zależy od jego chęci podporządkowania się dyktaturze fałszyzmu, czyli całkowitemu fałszowaniu narracji publicznej. Jakkolwiek by określać okres przed rokiem 1990 i po nim, mamy do czynienia z tą samą społecznością posługującą się tym samym systemem zależności, podległości i dyscypliny, z tą samą metodologią fałszowania dokumentów i spraw, tą samą metodologią przemocy społecznej wobec jednostki. Nazewnictwo nie jest tu najważniejsze. Najważniejsza jest przynależność prześladowców do specyficznej organizacji przestępczej.

Małgorzata Głuchowska
Lech S. Borkowski

6 listopada 2016


lsborkowski.com/pol/

Blogi: Decoding, Klient Nasz Pan