Rozmowa Lecha Borkowskiego z Prorektorem UAM Poznań 20 Października 2010

Dr Lech S Borkowski poinformował prorektora Andrzeja Lesickiego o prowokacjach dokonywanych w czasie procesu jego habilitacyjnego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były to próby sabotowania przewodu habilitacyjnego i zaaranżowania sztucznego konfliktu. Są to działania przestępcze, w których udział wzięli funkcjonariusze Wydziału Fizyki i jeden z recenzentów, Ryszard Tadeusiewicz, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Są to metody typowo komunistyczne. Dziekanem Wydziału Fizyki był w tym czasie Ryszard Naskręcki. Funkcję prodziekana do spraw naukowych pełnił Adam Lipowski.

W rozmowie wymienione są następujące nazwiska: Grzegorz Musiał, Adam Lipowski, Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Ryszard Tadeusiewicz