Rozmowa Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego z Rektorem UAM w Poznaniu 24 Czerwca 2015

Godzinna rozmowa w gabinecie rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecni:

Dr hab. Lech S. Borkowski

Dziekan Wydziału Fizyki Antoni Wójcik

Rektor UAM Bronisław Marciniak