Prześladowanie z powodów politycznych w Polsce 25 Kwietnia 2016

LS Borkowski

Komunikat 35, Polska, 25 kwietnia 2016

Prześladowanie z powodów politycznych w Polsce

Jesienią 2015 zostaliśmy oboje równocześnie pozbawieni pracy z powodów politycznych po wielu latach prześladowań i różnego rodzaju prowokacji. Dra hab. Lecha Borkowskiego wyrzucono z pracy na Uniwersytecie w Poznaniu, a Małgorzatę Głuchowską – z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze. Zastosowano metody typowo komunistyczne.

Po powrocie LB do Polski po uzyskaniu doktoratu z fizyki na University of Florida nieustannie poniżano go i uniemożliwiano normalną pracę zgodnie z jego wykształceniem i kwalifikacjami. Przyczyną prześladowań jest postawa jego rodziców skazanych w 1945 i 1949 roku przez trybunał wojenny NKWD na długoletnie więzienie w obozie koncentracyjnym. LB jest dumny z postawy swoich rodziców, był zawsze przeciwny dyktaturze komunistycznej i nie uznawał dla niej żadnego wytłumaczenia. W państwie, w którym nadal obowiązuje prawo komunistyczne, jak i komunistyczne metody fałszowania rzeczywistości, jego funkcjonariusze wszelkimi sposobami usiłują blokować i sabotować pracę i inne aspekty życia prześladowanych.

Środowiska nauki i kultury decydują o obliczu państwa. Prześladowanie jego przedstawicieli sprzeciwiających się fałszowaniu historii i dzisiejszej rzeczywistości dobitnie świadczy o przestępczym charakterze państwa. W działalności tej biorą czynny udział policja i prokuratura. Tak było wcześniej, tak jest i teraz. Polska nie jest ani państwem wolnym, ani suwerennym. Jej narracja publiczna pozostaje służebna wobec Rosji, następczyni Związku Radzieckiego. Metody, które zastosowano przeciwko nam, zostały wytworzone przez funkcjonariuszy komunistycznych.

NKWD ma w Polsce swoich następców. Nie przypadkiem obowiązuje nadal komunistyczny Kodeks Pracy z 1974 roku. Jego wprowadzenie miało na celu usprawnienie procederu mordu społecznego.

Dzisiejsza metodologia fałszowania postępowania prokuratorskiego w Polsce jest wzorowana na metodologii sowieckiej. Jak wynika ze zgromadzonego przez nas materiału, jest to rutynowa metoda stosowana także przez funkcjonariuszy ministerstw, uniwersytetów, szkół i innych instytucji publicznych.

Represje wobec L. Borkowskiego nie ustały po 1990 roku, a represje wobec M. Głuchowskiej rozpoczęły się wkrótce po zawarciu małżeństwa z Lechem Borkowskim w 1997 roku.

Małgorzata Głuchowska

Dr hab. Lech S. Borkowski

MG, a graduate of the Academy of Music in Poznań, is a pianist and piano teacher. Dr hab. LSB is a physicist with a Ph.D. from the University of Florida (Gainesville). Both were dismissed form their jobs as a result of persecution for political reasons. Our views are exclusively our own. We do not represent any organization or any particular cause or ideology. We also would like to emphasize that no organization or individual has been authorized to represents us.


blogs: Decoding, Klient Nasz Pan