Przedsięwzięcia Aktywne Przeciwko Rodzinie w Polsce. Łamanie Praw Człowieka i Praw Obywatelskich

LS Borkowski

Komunikat nr 1, Polska, 24 Września 2013

Przedsięwzięcia aktywne przeciwko rodzinie w Polsce. Łamanie praw człowieka i praw obywatelskich

Tydzień temu, w 64 rocznicę napaści bolszewickiej Rosji na Polskę przesłałem list do polskiego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym poinformowałem go, że wbrew oficjalnym deklaracjom Polska nie odzyskała pełnej niepodległości.

Represje przeciwko mojej rodzinie są miarą zniewolenia mojego kraju. W lutym i w marcu 2012 przeprowadzono trzy jednoczesne ataki na członków mojej rodziny:

(1) Ja zostałem zaatakowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

(2) Moja żona Małgorzata Głuchowska została zaatakowana w jej miejscu pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze,

(3) Moja córka […] została zaatakowana w szkole podstawowej przy ul. Truskawkowej w Zielonej Górze.

W każdym z tych trzech przypadków zastosowano metody prowokacji typowe dla tajnych służb komunistycznych. Ataki zostały starannie zaplanowane, przygotowane i skoordynowane. Była to próba jednoczesnego zniszczenia nas trojga w miejscach pracy i w szkole.

Operacja przeciwko mojej rodzinie nie zaczęła się wczoraj. Trwa od wielu lat.

Różnego rodzaje ataki i represje mające na celu maksymalne utrudnienie życia nie są dla mnie niczym nowym. Znam je od wczesnego dzieciństwa. Ich kontynuacja i próba zamordowania tożsamości społecznej każdego z nas są typowymi metodami bolszewickimi. Zniszczenie funkcji społecznej jednostki ludzkiej to kontynuacja ludobójstwa rozpoczętego przez rosyjskie NKWD w lesie katyńskim w Rosji zachodniej w 1940 i w innych miejscach zbrodni sowieckich. Oznacza to, że pomimo oficjalnych deklaracji o zaprzestaniu represji, trwa prześladowanie Polaków.

Zarówno moja mama Irena Borkowska, z domu Ostrowska, jak i mój ojciec Bolesław Borkowski zapłacili wysoką cenę za utrzymanie swojej polskiej tożsamości.

Rządzący Polską współcześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za przeprowadzone przeciwko mnie i mojej rodzinie przedsięwzięcia aktywne, aктивные мероприятия, jak określa się je w języku komunistycznych służb wywiadowczych. Pewne okoliczności wskazują na możliwe zaangażowanie służby wywiadu obcego państwa.

Więcej informacji u Autora komunikatu.

Lech S. Borkowski, PhD