Premier, Prokurator Generalny, Prokuratura Maj-Sierpień 2019

Na początku maja wysłaliśmy pocztą elektroniczną list do premiera, prokuratora generalnego i członków rządu. Oto nagłówek wiadomości z listą jej odbiorców.

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego został wysłany do premiera i członków rządu. Czas w nagłówku poczty podany jest według strefy BST (British Standard Time).
List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego został wysłany do premiera i członków rządu. Czas w nagłówku poczty podany jest według strefy BST (British Standard Time).

A tu znajduje się treść listu. Dokument liczy 33 strony.

Prokuratura Krajowa 13 maja 2019
Prokuratura Regionalna Poznań 22 maja 2019
Prokuratura Regionalna Poznań 22 maja 2019
Prokuratura Okręgowa Zielona Góra 28 maja 2019
Prokuratura Okręgowa Zielona Góra 28 maja 2019
Prokuratura Rejonowa Zielona Góra lipiec 2019
Pismo Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze lipiec 2019 adresowane do innego odbiorcy.
Koperta pisma z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze lipiec 2019
Koperta, w której umieszczono ostatnie pismo. Prócz usunięcia jednego z nazwisk, nieprawidłowo wpisano także kod pocztowy.