List Małgorzaty Głuchowskiej do Prezydenta 26 Lutego 2016

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Andrzej Duda
Prezydent RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Zielona Góra, 26 lutego 2016

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z moim pismem wraz z załącznikami skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Jak wynika z doświadczeń moich i mojego męża państwo polskie od 1945 r. jest państwem przestępczym.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska