Pismo z Podpisem Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze

17 listopada 2015 w Wojewódzkim Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przekazano Małgorzacie Głuchowskiej pismo z podpisem dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze R. Lato. Zarówno nadawca listu, jak i jego odbiorcy doskonale wiedzieli, że popełniają przestępstwo i popełniają je w sposób zorganizowany, wspólnie i w porozumieniu.

Pismo z podpisem dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 2015; prowokacja
Pismo z podpisem dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, które jest zarówno prowokacją, jak i złamaniem prawa

Warto w tym miejscu zacytować funkcjonariusza N. Chruszczowa, Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Cytat pochodzi z książki The Breaking of Bodies and Minds, red. Eric Stover i Elena O. Nightingale, wydanej przez W. H. Freeman & Co Ltd (New York, 1985).


The Breaking of Bodies and Minds, Eric Stover and Elena O. Nightingale, W. H. Freeman & Co (New York, 1985) ISBN 0-7167-1733-6
The Breaking of Bodies and Minds, Eric Stover and Elena O. Nightingale, W. H. Freeman & Co (New York, 1985)

A crime is a deviation from the generally recognized standards of behavior, frequently caused by mental disorder. Can there be diseases, nervous disorders among certain people in the Communist society [of the future]? Evidently there can be. If that is so, then there will also be offenses which are characteristic of people with abnormal minds. […] To those who might start calling for opposition to Communism on this “basis,” we can say that now, too, there are people who fight against Communism […] but clearly the mental state of such people is not normal.

Nikita Krushchev
Pravda, 24 May 1959


Tłumaczenie wypowiedzi Chruszczowa:

Przestępstwo jest odchyleniem od ogólnie przyjętych standardów zachowania, często powodowanym zaburzeniem umysłowym. Czy w [przyszłym] społeczeństwie komunistycznym u niektórych ludzi mogą występować choroby, zaburzenia nerwowe? Najwyraźniej tak. A jeżeli tak, to również pojawiać się będą przestępstwa typowe dla ludzi o nienormalnych umysłach. […] Tym, którzy na tej “podstawie” mogliby nawoływać do opozycji wobec komunizmu, możemy powiedzieć, że i dzisiaj istnieją ludzie walczący z komunizmem […] ale oczywiście stan umysłowy takich ludzi nie jest normalny.

Nikita Chruszczow, Prawda, 24 maja 1959