Pismo Wizytatora CEA Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 Grudnia 2011

Pismo wizytatora Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 grudnia 2011. Kłaput zaadresował pismo do przewodniczącej rady rodziców, choć wiedział, że została odwołana z tej funkcji 29 listopada 2011.
Pismo wizytatora Wacława Kłaputa do Małgorzaty Głuchowskiej 7 grudnia 2011. Kłaput zaadresował pismo do przewodniczącej rady rodziców, choć wiedział, że MG została odwołana z tej funkcji 29 listopada 2011. Była to próba wpłynięcia na MG, by nadal uważała się za przewodniczącą rady, co znakomicie ułatwiłoby konstruowanie dalszych prowokacji.