Pismo Wizytator CEA do Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze 1999

Zielona Góra  1.07.1999 r. Centrum Edukacji Artystycznej Region Lubuski L.dz. 92/ 07 / 99 Szanowna Pani mgr Anna Szmidt Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. ul. B. Chrobrego 26 65-052 Zielona Góra Przesyłam w załączeniu formularz organizacyjny szkoły na rok szkolny 1999/2000 ,który został zatwierdzony z zastrzeżeniami dotyczącymi braku wymaganych kwalifikacji przez nauczycieli: Małgorzata Głuchowska - fortepian / kier.sekcji brak zgody organu prowadzącego oraz przygot. ped - met do szkoły II st. [następnie wyliczone są nazwiska czterech innych osób] Zobowiązuje się Dyrektora do spowodowania uzupełnienia brakujących kwalifikacji przez nauczycieli w terminie do 31.08.2001 roku lub zmiany obecnie prowadzonej polityki kadrowej. Z poważaniem, Starszy Wizytator mgr Krystyna Karcz -do wiadomości: Pan Michał Lisiecki Wice Dyrektor C E A [U dołu pisma adnotacje: (1) pismem ręcznym "Zapoznałam się z treścią" i podpis "M. Głuchowska", (2) pismem ręcznym "Zapoznałam się z treścią" i podpis innej nauczycielki wymienionej w piśmie] Uwagi
Pismo wizytator K. Karcz do dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 1999.
Pisownia oryginalna jest zachowana. Data wystawienia pisma jest prawdopodobnie fałszywa. Zostało ono przedstawione Małgorzacie Głuchowskiej na początku roku szkolnego, czyli na przełomie sierpnia i września 1999.

Pismo jest zarówno prowokacją, jak i fałszerstwem, ponieważ Małgorzata Głuchowska miała kwalifikacje do nauczania zarówno w szkole muzycznej I stopnia, jak i w szkole muzycznej II stopnia, o czym wizytator doskonale wiedziała. Błąd językowy w uwadze obok nazwiska M. Głuchowskiej jest zapewne celowy. Brak precyzji i błędy językowe są typową komunistyczną sztuczką narracyjną stosowaną w pismach urzędowych.

Lech S. Borkowski

2 listopada 2017