Pismo Dyrektor Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 Lutego 2012

10 lutego 2012 dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze Małgorzata Małaczyńska (obecnie Szumska) skierowała do Małgorzaty Głuchowskiej obszerne pismo. Odpowiedzią Małgorzaty Głuchowskiej jest list z 24 lutego 2012.

Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 1
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 2
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 2
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 3
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 3
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 4
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 4
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 5
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 5
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 6
Pismo dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze do Małgorzaty Głuchowskiej 10 lutego 2012; strona 6