Wiktor Jędrzejec, Ministerstwo Kultury, nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Małgorzacie Głuchowskiej, 23 sierpnia 2011

Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Małgorzacie Głuchowskiej, 23 sierpnia 2011
Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury, nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Małgorzacie Głuchowskiej, 23 sierpnia 2011