Wniosek do Rektora Politechniki Wrocławskiej o Wydanie Karty Przebiegu Studiów 18 Maja 2018

Dr hab. Lech S. Borkowski
[…]

Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

18 maja 2018

Szanowny Panie Rektorze,

Proszę o wydanie Karty Przebiegu Studiów. Załączam wypelniony wniosek. Studiowałem fizykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki w latach 1983-1987. Mój numer albumu to 50897. Wniosek jest datowany na 14 czerwca 2016. Moja pierwsza próba uzyskania Karty Przebiegu Studiów w czerwcu 2016 spotkała się z odmową. Uczelnia tym samym złamała prawo.

Nie był to pierwszy przypadek łamania moich praw przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Warto przypomnieć, że w 1985 w uczelnianym konkursie praktyk międzynarodowej organizacji IAESTE zdobyłem prawo wyjazdu na miesieczną praktykę wakacyjną do Madrytu. Tę praktykę następnie odebrano mi nielegalnie. Decyzję odebrania praktyki oznajmił mi ówczesny prorektor ds. studenckich.

29 października 2015 otrzymałem list z rektoratu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawierający decyzję o wyrzuceniu mnie z pracy. Jednocześnie moja żona została pozbawiona pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze. Obie decyzje były poprzedzone wieloletnimi represjami o bardzo wysokim stopniu zorganizowania.

W tym kontekście odmowa wydania Karty Przebiegu Studiów przez Politechnikę Wrocławską nabiera dodatkowego znaczenia. Blokowanie lub utrudnianie wydania Karty Przebiegu Studiów jest decyzją bardzo poważną. Jest to łamanie praw człowieka i praw konstytucyjnych.

Kiedy potrzebne mi były stopnie uzyskane przeze mnie w czasie studiów doktoranckich na University of Florida w USA, otrzymałem je natychmiast, bez najmniejszego problemu.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski


Wniosek został wysłany 21 maja 2018. Podobnie jak w 2016, również i tym razem odpowiedź była odmowna.