List Lecha S. Borkowskiego do Ministra Obrony 11 Kwietnia 2016

Potwierdzenie odbioru listu poleconego dra hab. Lecha S. Borkowski do ministra obrony Antoniego Macierewicza 11 kwietnia 2016, strona 1
Potwierdzenie odbioru listu poleconego dra hab. Lecha S. Borkowski do ministra obrony Antoniego Macierewicza 11 kwietnia 2016, strona 1
Potwierdzenie odbioru listu poleconego dra hab. Lecha S. Borkowski do ministra obrony Antoniego Macierewicza 11 kwietnia 2016, strona 2
Potwierdzenie odbioru listu poleconego dra hab. Lecha S. Borkowski do ministra obrony Antoniego Macierewicza 11 kwietnia 2016, strona 2

Dr hab. Lech S. Borkowski
[…]
Zielona Góra

Antoni Macierewicz
Minister Obrony Narodowej
Klonowa 1
00-909 Warszawa

Zielona Góra, 11 kwietnia 2016

Szanowny Panie Ministrze,

Przekazuję Panu kopie pism i zeznań wysłanych Ministrowi Sprawiedliwości 21 marca 2016. Dotyczą one wieloletnich działań przestępczych funkcjonariuszy aparatu państwowego przeciwko naszej rodzinie. Udział w zorganizowanych działaniach przestępczych brali funkcjonariusze ze środowiska komunistycznych rodzin wojskowych. Zastosowano typowe metody służb komunistycznych.

Jesienią 2015 wyrzucono mnie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a żonę z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze.

Mój ojciec Bolesław z Krejwańców w powiecie Oszmiana został wcielony do wojska komunistycznego, ale zdezertował z niego 13 stycznia 1945 przed złożeniem przysięgi. Rodzina mojej mamy z Gienuży niedaleko Widz w powiecie Brasław wspierała polskich partyzantów, sprzeciwiając się okupacji sowieckiej. Wszyscy zostali skazani na wiele lat obozu koncentracyjnego przez trybunały wojenne NKVD. Jestem dumny z postawy moich rodziców. Dokonali słusznego wyboru.

Za ich wybór i moje przekonania ja i moja najbliższa rodzina jesteśmy prześladowani od wielu lat.

Rząd, w którym jest Pan ministrem, nie różni się niczym istotnym od poprzednich rządów. Kłamstwo i fałszerstwo w życiu publicznym jest normą. Reprezentujecie narrację służebną wobec Rosji.

Z poważaniem,

Dr hab. Lech S. Borkowski