Małgorzata Głuchowska Plan Doskonalenia Zawodowego na Rok Szkolny 2015-16

W planie doskonalenia zawodowego na rok 2015-16 MG poinformowała o współpracy z osobą ze środowiska naukowego. Ta informacja odnosi się do projektu realizowanego wspólnie z dr hab. Lechem Borkowskim, obejmującego krytyczną analizę narracji, zorganizowaną przemoc społeczną, państwo przestępcze.

Plan WDN Małgorzaty Głuchowskiej na rok 2015-16
Plan WDN Małgorzaty Głuchowskiej na rok 2015-16