Małgorzata Głuchowska, plan zebrania sekcji pianistycznej, PSM Zielona Góra, 18 listopada 2011

Małgorzata Głuchowska, plan zebrania sekcji pianistycznej, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 18 listopada 2011
Małgorzata Głuchowska, plan zebrania sekcji pianistycznej, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 18 listopada 2011
Zebranie członków sekcji pianistycznej, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 18 listopada 2011, lista obecności
Zebranie członków sekcji pianistycznej, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zielona Góra, 18 listopada 2011, lista obecności