Małgorzata Głuchowska, list do Wiktora Jędrzejca, Wiceministra Kultury, 5 kwietnia 2012

Małgorzata Głuchowska, list do Wiktora Jędrzejca, Wiceministra Kultury, 5 kwietnia 2012, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list do Wiktora Jędrzejca, Wiceministra Kultury, 5 kwietnia 2012, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list do Wiktora Jędrzejca, Wiceministra Kultury, 5 kwietnia 2012, strona 2
Małgorzata Głuchowska, list do Wiktora Jędrzejca, Wiceministra Kultury, 5 kwietnia 2012, strona 2

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel dyplomowany w PSM I i II st. w Zielonej Górze
ul. […]
[…] Zielona Góra

Prof. Wiktor Jędrzejec
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 5 kwietnia 2012

Szanowny Panie Profesorze,

Jestem nieco zdziwiona treścią pisma dra Bujanowskiego z 14 marca 2012 r.

W związku z tym chciałabym sprostować kilka faktów.

1. Podkreślam, że nie zostałam poinformowana ani słownie ani pisemnie, że przedmiotem kontroli wizytatora Kłaputa miało być także nękanie i poniżanie mnie jako nauczyciela i kierownika sekcji pianistycznej. Pan Kłaput rozmawiał ze mną w dniu 19 grudnia 2011 r. wyłącznie w sprawie rady rodziców. Piszę o tym w załączniku 1 (wiadomość e-mail wysłana do pana Kłaputa w dniu 12 stycznia 2012 r.).

2. O tym, że kontrola wizytatora Kłaputa miała dotyczyć także wątku nękania i poniżania, dowiedziałam się dopiero 11 stycznia 2012 r. z rozmowy telefonicznej z panią Sową z działu prawnego CEA.

3. W czasie kontroli 19-20 grudnia pan Kłaput nie rozmawiał z panią Terentowicz, przewodniczącą rady rodziców w roku szkolnym 2010/11. Pani Terentowicz twierdzi, że nie wiedziała o istnieniu umowy ubezpieczenia nieruchomości i mienia szkoły i w związku z tym nie mogła jej akceptować. O umowie ubezpieczeniowej, jaką dyrektor Małaczyńska zawarła w kwietniu 2011 r. rada rodziców nie była poinformowana. Rada rodziców nie wiedziała ani o istnieniu tej umowy, ani o tym, że pierwsza rata tego ubezpieczenia została opłacona przez panią dyrektor z konta rady rodziców.

4. Odnośnie postanowienia prokuratora w tej sprawie, mogę stwierdzić, że według mojej wiedzy prokurator nie kontaktował się ani z panią Terentowicz, ani z pozostałymi członkami rady rodziców z roku 2010/11.

5. Nieprawidłowości w dokumentacji szkolnej dotyczącej programów nauczania, o jakich pisałam w moim piśmie z 16 stycznia 2012 r. nie były badane w czasie wizyty pana Kłaputa 19 i 20 grudnia 2011 r. Programy nauczania napisane w grudniu 2011 r. nie zostały poddane opiniowaniu przez radę pedagogiczną (załącznik 2, e-mail z 4 stycznia 2012 oraz załącznik 3, odpowiedź z CEA z 18 stycznia 2012).

6. Pismo prof. Jędrzejca z 2 lutego 2012 r. odnosi się przed wszystkim do kontroli pana Kłaputa z 19-20 grudnia 2011 r. i spraw rady rodziców. Nie odnosi się natomiast do tematu programów nauczania ani innych tematów poruszonych przeze mnie w pismach ze stycznia 2012 r., co jest logiczne, ponieważ nie były one przedmiotem kontroli pana Kłaputa w dniach 19-20 grudnia 2011 r.

7. Na spotkaniu 11 stycznia 2012 r. nie było ani sporu o programy nauczania, ani sporu o instrument, na którym miałaby zagrać moja uczennica Inga Góralczyk.

8. Pismo dra Bujanowskiego z 21 lutego 2012, będące odpowiedzią na moje pismo z 17 lutego 2012 r., zostało wysłane pocztą zwykłą i dotarło do mnie dopiero 29 lutego 2012. Niezwłocznie po jego otrzymaniu powiądomiłam telefonicznie Ministerstwo, że tę odpowiedź właśnie otrzymałam i dołączyłam do dokumentacji jaką złożyłam osobiście w MKiDN w dniu 6 marca 2012. Moje pismo do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN zostało wysłane 28 lutego. Dlatego pojawiło się w nim stwierdzenie o braku odpowiedzi na pisma z 23 stycznia, 1 lutego i 17 lutego 2012 r. Nie byłam świadoma, że wspomniane pismo jest “w drodze”.

Z poważaniem,
Małgorzata Głuchowska