Logika Ludobójstwa 15 Lipca 2015

LS Borkowski
Komunikat 27, Polska, 15 lipca 2015

Logika Ludobójstwa

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje nowy algorytm podziału pieniędzy między instytucje naukowe. Proponowany jest Nowy Lepszy Algorytm (NLA), który ma zastąpić Wcześniejszy Gorszy Algorytm (WGA). WGA był wprowadzony nie tak dawno jako NLA.

Zmiana kryteriów podziału środków finansowych między instytucje jest ruchem pozornym. Mamy bowiem do czynienia z dwiema narracjami: (1) jawną narracją sfałszowaną, czyli fałszystowską, (2) ukrytą narracją prawdziwą, która jest starannie przemilczana i zagłuszana. Rzeczywiste, prawdziwie istotne działania prowadzone są w narracji ukrytej. Zmiana algorytmu ma ułatwić prześladowanie polityczne maskowane jako poszukiwanie większej wydajności pracy.

Z grubsza rzecz biorąc, jest to schemat kłamstwa katyńskiego. W wersji oficjalnej rozpowszechnianej w 1941 Stalin nie wiedział, gdzie znajdują się oficerowie polscy uwięzieni przez Związek Radziecki w 1939 w czasie napaści na Polskę. W narracji ukrytej, czyli rzeczywistej, dawno już nakazał wymordowanie tysięcy polskich oficerów. Rozkaz wykonano wiosną 1940.

Wbrew temu, co twierdzą media i rząd, Polska nie jest państwem rządzonym według kryteriów prawdy i demokracji, poszanowania godności człowieka i równego traktowania obywateli. Polska jest rządzona według logiki ludobójstwa.

Gdyby władze rzeczywiście chciały większego postępu naukowego, zaprzestałyby prześladowania L. S. Borkowskiego i jego żony Małgorzaty Głuchowskiej.

Lech S. Borkowski, Ph.D.


Blogi: Decoding, Klient Nasz Pan