List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubuskiego 20 Grudnia 2011

Wizytator Ministerstwa Kultury Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwo Kultury 2010, Zielona Góra; Ministry of Culture inspector Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec deputy Minister of Culture, Zielona Góra, 2010
Wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim i wieloletni zasłużony funkcjonariusz dyktatury komunistycznej Krystyna Karcz druga z lewej, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwa Kultury drugi od prawej, 4 września 2010, Zielona Góra

Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel Fortepianu
Kierownik Sekcji Pianistycznej
PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza
w Zielonej Górze

mgr Krystyna Karcz
Starszy Wizytator CEA Regionu Lubuskiego

Zielona Góra, 20 grudnia 2011

Szanowna Pani Wizytator,

W nawiązaniu do mojego pisma z 5 grudnia 2011 ponawiam prośbę o udzielenie mi odpowiedzi na pytane: czy nadzór pedagogiczny podjął działania zmierzające do usunięcia opisanych przeze mnie patologii dotyczących postępowania i działalności znanych Pani osób.

Wspomniany brak widocznej reakcji nadzoru wywiera bardzo zły wpływ na moje zdrowie. Nasilają się dolegliwości spowodowane długotrwałym stresem w miejscu pracy.

Jestem nieustannie nękana mailami sekretarza Rady Rodziców p. Sławomira Mundrego. Ostatnio podobny sposób komunikowania się ze mną przejęła dyr. Małgorzata Małaczyńska.

Informuje także, że w dalszym ciągu nie otrzymałam wiadomości, kiedy moja uczennica Inga Góralczyk ma stawić się na próbę z orkiestrą szkolną. W dniu wczorajszym Główny Wizytator CEA mgr Wacław Kłaput przekazał mi treść rozmowy którą przeprowadził w tej sprawie z dyr. Małaczyńską.

Będę ogromnie wdzięczna za pilną odpowiedź na moje pismo.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska