List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA Regionu Lubuskiego 5 Grudnia 2011

Wizytator Ministerstwa Kultury Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwo Kultury 2010, Zielona Góra; Ministry of Culture inspector Krystyna Karcz, Wiktor Jędrzejec deputy Minister of Culture, Zielona Góra, 2010
Wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim i wieloletni zasłużony funkcjonariusz dyktatury komunistycznej Krystyna Karcz druga z lewej, Wiktor Jędrzejec, wiceminister Ministerstwa Kultury drugi od prawej, 4 września 2010, Zielona Góra

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

mgr Krystyna Karcz
Starszy Wizytator CEA Regionu Lubuskiego

Zielona Góra, 5 grudnia 2011

Szanowna Pani Wizytator,

Informuję, że 29 listopada 2011 r., zaraz po moim powrocie do pracy po pięciodniowym zwolnieniu lekarskim, pani dyrektor Małaczyńska wezwała mnie do gabinetu i w obecności sekretarza szkoły nałożyła na mnie karę pisemnego upomnienia (załącznik 1) całkowicie bezpodstawnie, co mogę szczegółowo wykazać.

Tego samego dnia, około półtorej godziny później zostałam ponownie wezwana do gabinetu dyrektora, gdzie w obecności sekretarza szkoły zostałam poinformowana o nałożeniu na mnie kary nagany za opuszczenie zebrania kierowników sekcji z powodu wizyty u lekarza w dniu 23 listopada (załącznik 2). Należy tutaj wyjaśnić, że zebranie kierowników sekcji miało się odbyć 23 listopada o godz. 14.15. Ponieważ tego dnia od rana czułam się źle, umówiłam się na wizytę u lekarza, którą wyznaczono na 14.30. Przed godz. 14.00 poinformowałam telefonicznie sekretariat szkoły, że z powodu wizyty u lekarza nie mogłam stawić się na zebraniu. Poprosiłam o natychmiastowe powiadomienie p. Małaczyńskiej. W czasie wizyty u lekarza otrzymałam zwolnienie lekarskie na okres od 24 listopada do 28 listopada włącznie (załącznik 3).

Brak widocznej reakcji nadzoru pedagogicznego na przedstawiony już Pani wcześniej i przedłużający się stan patologii może być odebrany przez niektórych pracowników szkoły jako rodzaj milczącego przyzwolenia na działania mocno szkodzące dobru naszej szkoły. Ze swej strony dodam, że wspomniany brak reakcji wywiera również bardzo zły wpływ na moje zdrowie i w konsekwencji znacząco utrudnia pracę.

Czy nadzór pedagogiczny podjął działania zmierzające do usunięcia opisanych przeze mnie patologii? Proszę o informację na temat stanowiska organów nadzoru w sprawie naszej szkoły. Będę ogromnie wdzięczna za pilną odpowiedź na moje pismo.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska

List Magorzaty Guchowskiej do Krystyny Karcz, wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubskim, 5 grudnia 2011
List Magorzaty Guchowskiej do Krystyny Karcz, wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubskim, 5 grudnia 2011
Dowód nadania, poczta kurierska, Magorzata Guchowska do Krystyny Karcz, wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim, 5 grudnia 2011
Dowód nadania, poczta kurierska, Magorzata Guchowska do Krystyny Karcz, wizytator Ministerstwa Kultury w regionie lubuskim, 5 grudnia 2011