Małgorzata Głuchowska, list do Wizytatora CEA Wacława Kłaputa, Ministerstwo Kulturye 12 Stycznia 2012

Kontrola w PSM w Zielonej Górze

M. Głuchowska <[…]>

12 stycznia 2012 09:06

Do: ceabydgoszcz@poczta.onet.pl

Szanowny Panie Wizytatorze,

Wczoraj, tj. 11 stycznia 2012, dowiedziałam się od pani Sowy z CEA w Warszawie, że przedmiotem pańskiej kontroli była również sprawa nękania mojej osoby jako kierownika sekcji. W czasie Pańskiej wizyty tego nie wiedziałam. Sądziłam, że sprawę upomnienia i nagany poruszył Pan nieoficjalnie. Nie chciałam się narzucać ze wszystkimi pismami, jakie od września powstały w sprawie szykan wobec kierownika sekcji, aby nie przeszkadzać w kontroli spraw Rady Rodziców.

Nadal blokowany jest mój dostęp do dokumentów, tym razem chodzi o takie sprawy jak protokół z zebrania sekcji pianistycznej 18 listopada 2011, po którym dyrektor Małaczyńska udzieliła mi pisemnego upomnienia. Tego protokołu nie mam do dziś. Moja podwładna, pani Górna, odmówiła wykonania mojego polecenia dostarczenia kopii protokołu. Było to zebranie członków sekcji zwołane przeze mnie, a pani Górna z własnej woli podjęła się sporządzenia protokołu. Jest to sprawa ważna, ponieważ mój opis tego zebrania jest diametralnie różny od stanowiska dyrektor Małaczyńskiej i chcę dobitnie wykazać bezzasadność upomnienia.

Jest także kilka innych wątków tego rodzaju. Chciałabym więc zapytać, czy również pozostałe dokumenty w sprawie nękania kierownika sekcji powinny być teraz Panu dostarczone? Jeżeli jest na to za późno ze względu na zakończenie Pańskiej kontroli, zamierzam przekazać je do CEA w Warszawie, ponieważ nie ma oznak, by szykany ustały. Na przykład odmowa przekazania wspomnianej kopii protokołu z 18 listopada 2011 to sprawa z ostatnich dwóch dni.

Na 17 stycznia 2012 zostało zwołane walne zebranie rodziców. Celem zebrania są “wybory uzupełniające skład Rady Rodziców”. W związku z tym mam pytanie, jakie jest stanowisko nadzoru pedagogicznego odnośnie Przewodniczącego Rady Rodziców. Proszę o niezwłoczną jednoznaczną wypowiedź w tej kwestii.

Czy według nadzoru jestem nadal Przewodniczącą Rady Rodziców?

Jeśli natomiast nadzór uważa, że nie jestem Przewodniczącą Rady Rodziców, proszę o jednoznaczne określenie, za co zostałam odwołana z tej funkcji.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska