List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 28 Stycznia 2016

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Zielona Góra, 28 stycznia 2016

Szanowny Panie Prokuratorze,

Dwukrotnie otrzymałam wezwanie do osobistego stawienia się w charakterze świadka na Komisariacie Policji I w Zielonej Górze przy ul. Os. Pomorskie 8a. 21 stycznia 2016 miałam zeznawać w sprawie o przestępstwo z art. 190a par. 1 kk.

Podczas mojej wizyty policjant wystawił nowe wezwanie na przesłuchanie w dniu 29 stycznia 2016 w charakterze świadka, tym razem z art. 270 par. 1 kk. Również i ta kwalifikacja jest niezgodna z zorganizowanymi działaniami przestępczymi wskazanymi w liście do Prokuratora Generalnego.

W liście z 16 grudnia 2015 zawiadomiłam Prokuratora Generalnego o zorganizowanych działaniach przestępczych przeciwko naszej rodzinie: przeciwko mnie, mojemu mężowi i naszej córce. Wskazałam nazwiska sześciu osób działających wspólnie i w porozumieniu w celu dokonania przestępstwa. Jedna z tych osób jest biegłym sądowym w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Błędne przypisanie artykułów kodeksu karnego w wezwaniu wystawionym przez policję jest grą na zwłokę i próbą narzucenia niewłaściwego kierunku postępowania, a także de facto próbą nakłonienia mnie do zmiany zeznań. W tym kontekście można przewidzieć ewentualne późniejsze rozmywanie odpowiedzialności za świadomie podjęte błędne decyzje.

Przypomnę, że prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze złamali już wcześniej prawo w mojej sprawie w 2012 roku.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska