List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 26 lutego 2016

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02- 528 Warszawa

Zielona Góra, 26 lutego 2016

Szanowny Panie Prokuratorze,

Składam kolejne doniesienie dotyczące zorganizowanych działań przestępczych.

Bierze w nich udział zielonogórska policja poprzez wytwarzanie fałszywych dokumentów, mataczenie i niepodejmowanie śledztwa w przedmiotowej sprawie.

Załączam dwa dokumenty:
1. postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia datowane na 12 lutego 2016
2. moje zażalenie z 25 lutego 2016

Podczas mojego pobytu w Komisariacie I przy ul. Os. Pomorskie 8a w dniu 24 lutego 2016 sierż. Łata odmówiła udzielenia mi najprostszych informacji odnośnie prowadzonej sprawy.

Kazała mi podpisać jakiś dokument, zarządzenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie akt sprawy. Ponieważ akta zostały mi udostępnione, poświadczyłam ten fakt właściwą adnotacją i moim podpisem. Poprosiłam o kopię tego dokumentu.

Usłyszałam: „Na chwilę obecną odmawiam zrobienia kopii”.

Zamiast odpowiedzi na zadane pani Łacie pytania usłyszałam aroganckie polecenie: „proszę opuścić pokój, notatki może Pani zrobić na korytarzu.”

Nadal nie mam informacji od prokuratury ani od policji, który prokurator prowadzi sprawę wynikającą z mojego zawiadomienia do Prokuratora Generalnego z 16 grudnia 2015. Mimo usilnych prób nie udało mi się tej informacji uzyskać od żadnej z tych instytucji.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionych przeze mnie i mojego męża spraw, należy stwierdzić, że dzisiejsze państwo polskie jest państwem przestępczym.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska