List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Grudnia 2015

Delivery confirmation of certified letter from Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland Andrzej Seremet 16 December 2015, page 1; Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgotrzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 16 grudnia 2015, strona 1
Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgotrzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 16 grudnia 2015, strona 1
Delivery confirmation of certified letter from Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland Andrzej Seremet 16 December 2015, page 2; Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgotrzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 16 grudnia 2015, strona 2
Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgotrzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 16 grudnia 2015, strona 2

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Zielona Góra, 16 grudnia 2015

Szanowny Panie Prokuratorze,

Składam zawiadomienie o zorganizowanych działaniach przestępczych, których celem jest zablokowanie mojego powrotu do pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. W działaniach tych aktywny udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, wystawiając całkowicie sfałszowane orzeczenie lekarskie.

Działania przestępcze przeciwko naszej rodzinie trwają od lat, a szczególnie nasiliły się od 2011 roku. Mój mąż, dr hab. Lech Borkowski otrzymał 29 października 2015 wypowiedzenie z pracy na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Działania przestępcze przeciwko naszej rodzinie dokonywane są z powodów politycznych. Nie ma najmniejszych podstaw do usuwania nas z pracy.

Aktualnie w tych działaniach najbardziej czynny udział biorą następujące osoby:

Renata Lato, dyrektor PSM I i II st. w Zielonej Górze
Bożena Telec, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Roman Pilecki
Maciej Ryngier
Krzysztof Woźniak
psycholog Sarbina Sobkowska jako konsultant zewnętrzny WOMP

Wyżej wymienione osoby uczestniczyły w spreparowaniu całkowicie fałszywego orzeczenia lekarskiego.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska

English version