Polecenie zniszczenia człowieka. Małgorzata Głuchowska, list do Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury 5 Października 2012

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Zielona Góra, 5 października 2012

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do mojego pisma z 7 września 2012 przypomnę, że wydano polecenie zniszczenia człowieka. Posłużono się w tym celu najohydniejszymi, perwersyjnymi metodami typowymi dla komunistycznych służb specjalnych.

Jak wskazuje na to dokumentacja złożona w MKiDN oraz zielonogórskiej prokuraturze, działania te były starannie przemyślane i zaplanowane. Trwają nadal.

Pańskie milczenie i nieodebranie pisma skierowanego bezpośrednio do Pana jest niezwykle wymowne. Jest to kolejny dowód na to, że żyjemy w państwie totalitarnym, w którym łamane są podstawowe prawa konstytucyjne i bezwzględnie niszczone jest życie i kariery zawodowe ludzi najbardziej wartościowych.

Celem uzupełnienia złożonej w ministerstwie dokumentacji przesyłam jeden z programów nauczania napisanych przez nauczycielki sekcji pianistycznej w grudniu 2011 (załącznik 1).

To między innymi o tym programie wypowiedział się prof. Jędrzejec w piśmie z 6 czerwca 2012 DEK/2940/12 w sposób następujący:

Kontrola wykazała, że zatwierdzony przez dyrektora szkoły Szkolny Zestaw Programów Nauczania obejmuje całość podstawy programowej, a zawarte w nim programy odpowiadają (z wyjątkiem podania autora programu) wymogom aktualnie obowiązującego rozporządzenia MKiDN w sprawie programów nauczania.

Zdanie to zostało napisane pogrubioną czcionką i jest niezgodne z prawdą, jak wiele innych zdań zawartych w pismach prof. Jędrzejca.

Przypomnę, że program ten zatwierdziła pani dyrektor zarządzeniem z grudnia 2011, bez opiniowania nowo napisanych programów przez Radę Pedagogiczną. Postąpiła zatem niezgodnie z artykułem 22a ustawy o systemie oświaty. Wydała polecenie, aby w połowie roku szkolnego, bezpośrednio przed przesłuchaniami półrocznymi, nowe symbole programów wpisać do dzienników lekcyjnych.

Warto zaznaczyć, że z wszystkich programów napisanych w grudniu 2011 usunięto moje nazwisko, choć dokonałam ewaluacji dwóch z nich w 2009 roku i byłam współautorem programu nauczania dla przedmiotu instrument główny fortepian dla II etapu edukacyjnego.

Program przesłany w załączniku 1 jest plagiatem programu o symbolu 111/1 (załącznik 2), o którym prof. Jędrzejec wypowiedział się w piśmie z 6 czerwca 2012 w sposób następujący:

Z informacji umieszczonej w Pani dzienniku lekcyjnym wynika, że korzysta Pani z programu nauczania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z 31 stycznia 2005 roku (Dz. U. nr 52 poz. 254), które utraciło moc 23 kwietnia 2010.

Przypomnę, że symbol tego programu zgodnie z poleceniem pani dyrektor został wpisany przez nauczycieli sekcji pianistycznej do dzienników lekcyjnych na początku roku szkolnego 2011/2012.

W załączniku 3 przesyłam jeden z programów napisanych w czerwcu 2012.

Taką postać miał 4 września 2012. Udostępniła mi go, choć niechętnie, nowa pani kierownik sekcji podczas pierwszego zebrania sekcji w nowym roku szkolnym.

Niestety, do chwili obecnej (ostatni raz sprawdziłam to 3 października 2012) programów sekcji pianistycznej napisanych w czerwcu nie ma w bibliotece szkolnej. Niektórzy nauczyciele, w tym i ja, w wyniku presji wywartej przez panią dyrektor złożyli już deklaracje wyboru programu nauczania, chociaż tak naprawdę nie znają ostatecznych wersji nowo napisanych programów. Chętnie poznałabym np. nowy program autorstwa pani Górnej, ale jak do tej pory był on pieczołowicie ukrywany. Warto w tym kontekście dodać, że pani Górna zaatakowała mnie brutalnie i bezwzględnie jako pierwsza. Przebieg wydarzeń wskazuje, że już od samego początku tych ataków likwidacja mojej kariery zawodowej była starannie zaplanowana i przygotowana.

Nasuwa się oczywista konkluzja, że ministerstwo stara się zatuszować nawet nie wykonywanie ministerialnych rozporządzeń, byleby tylko zniszczyć panią Małgorzatę Głuchowską. Cel uświęca środki.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska
nauczyciel fortepianu w PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

Do wiadomości:
Premier RP Donald Tusk

Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie nadania, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie nadania, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie nadania, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 2
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie nadania, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 2
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie odbioru, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie odbioru, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 1
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie odbioru, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010, strona 2
Małgorzata Głuchowska, list polecony. potwierdzenie odbioru, Bogdan Zdrojewski, 5 października 2010 strona 2