List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 10 Czerwca 2015

mgr Małgorzata Głuchowska
nauczyciel fortepianu
PSM I i II st. im. M. Karłowicza
Zielona Góra

mgr Renata Lato
Dyrektor
PSM I i II st. im. M. Karłowicza
Zielona Góra

Zielona Góra, 10 czerwca 2015

Szanowna Pani Dyrektor,

Załączam list, który wysłałam premierowi D. Tuskowi 14 listopada 2012. Można się domyślać, że została Pani zapoznana z jego treścią już wcześniej.

Wszelkiego rodzaju dokumenty, jakie są podpisywane i używane przez uczestników życia społecznego mają służyć człowiekowi i być zgodne z prawdą. Powinny być starannie i rzetelnie przygotowywane.

Każdy uczestnik życia publicznego, także nauczyciel, składający podpis pod dokumentem musi mieć pewność, że poświadcza prawdę. Granica między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe, może być zatarta na różne sposoby. Jeżeli ta granica jest zatarta, podpis osoby nie jest poświadczeniem prawdy i nie powinien być złożony. Zmuszanie go w tej sytuacji do złożenia go jest nakłanianiem do poświadczenia nieprawdy. Poszanowanie godności człowieka wymaga, by nie był stawiany w trudnej sytuacji składania podpisu pod dokumentami, których zgodność z prawem jest wątpliwa.

Z poważaniem,

mgr Małgorzata Głuchowska